Arbeidsledige Mohammed og Tone fikk jobb hos AtB for å informere om historisk bussomlegging i Trondheim

AtB har i samarbeid med NAV hyret inn 40 personer i midlertidige stillinger som skal bistå publikum med informasjon om det nye kollektivsystemet de neste ukene.

Kunderådgivere. Nyansatte Mohammed Diane (18) og Tone Hovde (48) skal sammen med rundt 40 andre ut på knutepunkter og holdeplasser de de neste tre ukene for å informere passasjerene om det nye kollektivsystemet i Trondheim.  Foto: Helene Mariussen

To av de som skal ut på holdeplassene for å informere og hjelpe passasjerene er Mohammed Diane (18) og Tone Hovde (48).