Nytt kjøremønster i Midtbyen

Enkelte strekninger er stengt for bilkjøring, mens andre har fått enveiskjøring. I begynnelsen av august ble det gjort omfattende permanente endringer i trafikkmønsteret i Trondheim sentrum.

Kjøremønster. Dette er det nye kjøremønsteret i Midtbyen fra 3. august  Foto: Kart: Miljøpakken

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for de omfattende endringene i kjøremønsteret, er at alle busser som kjører gjennom sentrum, fra 3.august kjører i samme rute i Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate via krysset ved Sandgata.

LES OGSÅ: Politiet stoppet 28 biler som kjørte ulovlig i Trondheim sentrum i løpet av én time


Sandgata. Hele Sandgata, fra krysset Olav Tryggvasons gate - Prinsens gate til Ila, blir enveiskjørt vestover.  Foto: Håvard Jensen

Endringene enstemmig vedtatt av formannskapet

Endringene, som ble enstemmig vedtatt av formannskapet i mars, blir gjort for å bedre fremkommeligheten og reisetiden for bussene gjennom sentrum, inklusive metrobusslinjene M1 og M2.

I tilllegg blir det gjort justeringer av kjøremønsteret i den østlige delen av Olav Tryggvasons gate, mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata.

«De nye omleggingene gjør det ikke vanskeligere å komme fram med bil, men noen gamle vaner må justeres», skriver Miljøpakken på sine hjemmesider.


Busskryss. Alle busser sørover skal fra lørdag kjøre i samme trase i Prinsens gate via krysset Olav Tryggvasons gate - Sandgata.Unntaket er regionbusser i østlig retning som fortsatt kjører via Munkegata.  Foto: Vegard Eggen

LES OGSÅ: Nå blir sykkelfeltene og møblene i miljøgata fjernet

Reduserer biltrafikken for å unngå forsinkelser for bussene

Uten en reduksjon av trafikken i krysset Prinsens gate - Olav Tryggvasons gate - Sandgata, ville det ha oppstått betydelig forsinkelser for bussene.

En annen viktig årsak er at bussene trenger mer plass til å svinge i krysset Prinsens gate/Olav Tryggvasons gate/Sandgata enn i dagens kjøremønster.

«Svingbevegelsene til lokalbuss er noe større enn Metrobussen og det vil ikke være plass til et komplett kjørefelt nord for de to feltene som er foreslått inn i Olav Tryggvasons gate vestover», heter det i en rapport fra rådmannen som ble lagt fram i formannskapet.

Før endringen kjørte samtlige bybusser som ikke skulle innom «Trondheim S» via holdeplassene i Munkegata.


P-plasser. Arealet som blir ledig i nederst i Munkegata mellom Dronningens gate og Olav Tryggvasons gate, når holdeplassene på venstre side blir lagt ned fra lørdag, skal brukes til 23 nye parkeringsplasser.  Foto: Glen Musk

Debatt: Midtbyen vil ALDRI fungere uten at biler får rimelig tilgang. ALDRI.

23 nye p-plasser i Munkegata

Arealet som blir frigjort fordi det forsvinner bussholdeplasser i Munkegata, skal brukes til 23 parkeringsplasser.

LES OGSÅ: Fjerner sykkelfelt og innfører tre kjørefelt i Olav Tryggvasons gate


Dette er endringene

Prinsens gate: Stenges for gjennomkjøring nordover (mot Kanalen) for andre enn kollektivtrafikk mellom Dronningens gate (ved Jernia) og krysset Prinsens gate/Olav Tryggvasons gate/Sandgata. Varelevering/renovasjon/kjøring til parkeringshus tillates.

Biltrafikk mot nord/øst i Prinsens gate må kjøre via Dronningens gate (stengt for bil idag) og Munkegata,

- Prinsens gate: Åpen for gjennomkjøring sørover (mot Prinsenkrysset) mellom Olav Tryggvasons gate og Dronningens gate.


Sykkelvei. Trafikken vestover i Sandgata mot Ila skal gå på venstre side av veien, mens det på høyre side av veibanen (mot Kanalen) blir toveis sykkelvei og fortau.  Foto: Håvard Jensen

LES OGSÅ: Vil stanse prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate


- Sandgata: Enveiskjøring vestover (mot Ila). Ikke lenger tillatt med biltrafikk inn i krysset Olav Tryggvasons gate/Prinsens gate/ Sandgata.

- Det nordlige kjørefeltet (mot Kanalen) blir toveis sykkelvei (med fortau).


Enveiskjørt. Dronningens gate blir enveiskjørt østover mellom Prinsens gate og Munkegata, og enveiskjørt vestover fra Søndre gate til Munkegata.  Foto: Håvard Jensen

LES OGSÅ: Over halvparten av biltrafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk


- Dronningens gate: Enveiskjøring østover fra Prinsens gate til Munkegata.

- Dronningens gate: Enveiskjøring mot vest fra Søndre gate til Munkegata (motsatt av i dag).


Enveiskjørt St. Olavs gate blir enveiskjørt nordover fra Kongens gate til Dronningens gate. Trikken får eget kollektivfelt.  Foto: Vegard Eggen

LES OGSÅ: Trendskifte: Flertall velger bort bilen til fordel for sykkel, gåing og kollektivtransport

- St. Olavs gate: Enveiskjøring i nordlig retning fra Kongens gate til Dronningens gate.

- St. Olavs gate: Eget kollektivfelt for trikken.

- Asylveita: Kjøreretningen snus til sørgående (som en konsekvens av enveiskjøring i Sandgata).

Tre felt. Olav Tryggvasons gate mellom Kjøpmannsgata og Søndre gate får tre kjørefelt fra lørdag - ett venstresvingefelt mellom Krambugata og Søndre gate, og et venstresvingefelt mellom Krambugata og Kjøpmannsgata.  Foto: Terje Svaan

LES OGSÅ: Trondheimsområdet får 22 milliarder til nye tog, buss, gang- og sykkelveier


- Olav Tryggvasons gate: Tre kjørefelt istedet for to mellom Kjøpmannsgata og Søndre gate. Gir følgende endringer:

- Nytt venstresvingefelt mellom Krambugata og Søndre gate for trafikk som skal svinge til venstre opp Søndre gate

- Nytt venstresvingefelt fra Krambugata til Kjøpmannsgata for biler som skal svinge til venstre opp Kjøpmannsgata

- Sykkelfeltene fjernet på begge sider av veien

- Ny sone for varelevering ved Olavskvartalet

Slik blir busstrafikken i Midtbyen

Buss

- Metro-, lokal- og regionbusser kjører trase vestover og sørover gjennom krysset Prinsens gate/Sandgata/Olav Tryggvasons gate.

- Mot nord/øst følger metro- og lokalbuss samme rute i motsatt retning, mens regionbusser kjører dagens rute.


Enveiskjørt. Politiet skal lørdag ha patruljer ute for å veilede trafikanter som ikke har fått med seg endringer i kjøremønsteret. Ett av stedene blir Sandgata.  Foto: Håvard Jensen

LES OGSÅ: Historisk nedgang i trafikken i bomringen

Politi dirigerte trafikken

Politiet bisto med dirigering av trafikken i sentrumden første dagen.

- Selv om endringene er tydelig skiltet er vi forberedt på at mange bilister kommer til å følge det nåværende kjøremønsteret, og kjøre mot enveiskjøringen og der det er gjennomkjøring forbudt , sier fungerende seksjonsleder Kurt Austli ved seksjon forebyggende og patruljering ved Trøndelag politidistrikt.


LES OGSÅ: - Må be politiet om hjelp hvis den ulovlige kjøringen i Olav Tryggvasons gate fortsetter


På forsiden nå