Ekspert-Quiz: Midtbyen

Fasader og bygninger. Klarer du denne er du god - veldig god!