Anleggsarbeid for metrobussen hindret Turid (79) i å komme seg på holdeplassen. Da tok hun affære

Turid Langmo (79) på Tempe ble rasende da kombinasjonen av et nedlagt stoppested og en flyttet holdeplass gjorde det umulig for henne å bruke buss.

BUsstrøbbel. Turid Langmo har store problemer med å få tatt buss etter at holdeplassene i Tempevegen ble nedlagt og nærmeste stoppested i Holtermannsvegen er utilgjengelig fordi hun bruker rullator. Her rett ved de nedlagte holdeplassene i Tempevegen.  Foto: Morten Antonsen

- Jeg er dårlig til beins, men jeg forsøker å få være med på det jeg får til. Min faste bussholdeplass i Tempevegen 11, rett ved der jeg bor, ble nedlagt fra 3. august. Nærmeste holdeplass er et midlertidig stoppested i Holtermannsvegen, men dit er det umulig å gå med rullator. Jeg har gått av bussen der en gang da jeg kom fra en handlertur på Storlien. Da måtte jeg ha hjelp av forbipasserende for å komme meg over høye kanter og ned en gressbakke med kurven full av varer, forteller Langmo.