Tidenes største enkeltgave til juleinnsamlingen

Adresseavisens juleinnsamling fikk denne uken den største enkeltgaven noensinne i innsamlingens 104-årige historie. Gaven dekker julemat til 150 familier i Trondheim.

Legatet. Dokumentet forklarer bakgrunnen for opprettelsen av legatet som har gitt 150 000 kroner til juleinnsamlingen.   Foto: Torsten Hanssen

Saken oppdateres.

Bak det rekordstore bidraget på 150 000 kroner står Stiftelsen Stykjunker J. M. Moe og hustru Sigrid Moes Legat, et legat opprettet i 1928.

LES OGSÅ: Slik gir du til juleinnsamlingen

Stykjunker. Stykjunker JM Moe. Stykjunker er ikke et navn, men en foreldet militær tittel for artillerioffiser, en underoffiser i artilleriet.   Foto: Torsten Hanssen

«Understøttelse til kvinder av borgerlig familie»

Legatet har opprinnelig som formål å utdele «understøttelse til kvinder av borgerlig familie tilhørende Trondhjems by».

Adresseavisens juleinnsamling har helt siden 2010 fått penger fra legatet, men det har aldri tidligere vært gitt høyere beløp enn 100 000 kroner.

Legatet ble opprettet av Magnhild Moe, et av parets tre døtre.

- I sitt testamente fra 1928 skriver Magnhild at hennes to søstre skal være hennes arvinger. Men hvis hun overlever dem, skal hennes «efterladte formue» fordeles slik hun har bestemt. Og restformuen skal danne «Stykjunker J. M. og hustru Sigrid Moes legat», forteller domprost Ragnhild Jepsen, som er styreleder i legatet.

Magnhild Moe overlevde begge sine søstre og døde 6. februar 1956. Ved booppgjøret ble også deres bolig i Dronningens gate 24, rett overfor Stiftsgårdsparken, overført til legatet.

Eiendommen ble solgt i 2000, og kapitalen blir forvaltet på best mulig måte.

LES OGSÅ: Dropper Black Friday-tilbud. Gir istedet ti prosent av fredagens omsetning til Adresseavisens juleinnsamling

Legathustru. Hustru Sigrid Moe i legatet som bærer hennes og mannens navn.   Foto: Privat

Opprinnelig bare bidrag til ugifte kvinner over 60 år eller kvinner engasjert i kirkelig virksomhet

-I retningslinjene for forvaltning av testamentet, blir det presisert at den økonomiske støtten skal gå til ugifte kvinner over 60 år. Dersom de er yngre, måtte de være engasjert i kirkelig eller diakonal virksomhet, forteller Jepsen.

Da hun ble medlem av styret i legatet på 2000-tallet, fulgte legatet fortsatt de opprinnelige vedtektene.

- Legatstyret mottok søknader fra kvinner som falt inn under bestemmelsene, og den økonomiske støtten ble delt ut etter skjønn. Jeg ble de første årene oppsøkt av flere enslige kvinner som hadde med seg ligningsattest for å vise at de hadde dårlig råd og hadde behov for litt ekstra penger fra legatet.

Styret tildelte midler til en og en søker, som regel noen få hundre kroner, forteller domprosten.

Noen år senere ble det gjort endringer i forskriftene for legatet, slik at styret i stedet for å behandle enkeltsøknader, årlig tildelte store summer til blant annet Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Adresseavisens juleinnsamling.

LES OGSÅ: - Å være fattig er belastende. Det gjør deg veldig sårbar


Håndslag. - Adresseavisens juleinnsamling er et håndslag til jul til mennesker med dårlig råd, sier domprost Ragnhild Jepsen, styreleder i stykjunker JMMoe og hustru Sigrid Moes legat, som har gitt en rekordstor gave til juleinnsamlingen.   Foto: Torsten Hanssen

- Juleinnsamlingen et håndslag til mennesker med dårlig råd

- Alle tre er formål som ivaretar vedtektene i legatet. Juleinnsamlingen er et håndslag til mennesker med dårlig råd i en måned fylt av forbruk og ønsker. Å få et gavekort på mat på 1000 kroner gjør at julen blir litt bedre for de som gruer seg til høytiden.

Å gi omsorg og gaver er jo akkurat det julen handler om. Julen er en tid for fellesskap, å være sammen med familien og våre nærmeste. Kjernen i julebudskapet er at Gud kom til jorda som et lite barn. Når Gud finner oss på en slik måte, kan også vi finne sammen med hverandre, sier Jepsen.

Bygård. Familien Moe bodde i Dronningens gate 24. Eiendommen ble solgt i 2000. Salgssummen er en del av verdiene i legatet som hvert år blir delt ut til blant annet Adresseavisens juleinnsamling, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.   Foto: Håvard Jensen

LES OGSÅ: Barnefattigdommen fortsetter å øke

Også gaver fra legatet til Dyrebeskyttelsen og domkirkegården

I Magnhild Moes testamente ble det også spesifisert at det skal tilgodeses penger til Dyrebeskyttelsen, det diakonale arbeidet i Domkirken menighet og til kirkegården ved Nidaros domkirke. Det faste beløpet skal fordeles med 50 prosent til domkirkegården, 40 prosent til menighetens diakonale arbeid og ti prosent til Dyrebeskyttelsen.

- Hva er årsaken til at gaven fra legatet er økt fra 100 000 kroner til 150 000 kroner i år?

- Stiftelsen er pålagt ikke bare å ha penger i banken, men påse at de blir forvaltet på en best mulig måte. Banken har derfor plassert legatmidlene i ulike fond. I år har disse plasseringene gitt en enda større avkastning enn tidligere år, noe som gjør det mulig å heve gavebeløpet, sier domprosten, som håper gaven kan inspirere andre aktører til å gi bidrag til Adresseavisens juleinnsamling.

LES OGSÅ: Tøft å være forelder med dårlig råd i en rik by

Juleinnsamlingen: Samarbeid med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon

Juleinnsamling har vært arrangert hvert år siden 1915.

Kirkens Bymisjon kom inn som samarbeidspartner i 2003 og har ansvaret for samarbeidet mellom de ulike menighetene, og tar seg av forvaltningen av de innsamlede midlene sammen med Frelsesarmeen og Adresseavisen. Frelsesarmeen har vært samarbeidspartner siden 2017.

Pengene som samles inn er en gave fra byens befolkning, hvor målet er at de som trenger det mest, skal få et lite pustehull i hverdagen, og en litt romsligere julefeiring enn de ellers vil få.

LES OGSÅ: Stadig flere fattige i Trondheim: Lanserer nye tiltak

Slik gir du til juleinnsamlingen

Vipps: 72606

Kontonummer: 4202.24.87412 Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Givernavn og bidrag kommer på trykk i Adresseavisen og på adressa.no.

Stykjunker er ikke et navn, men en foreldet militær grad på en artillerioffiser av lavere grad eller høyeste underoffisersgrad i artilleriet, tilsvarende fanejunker, som var den høyeste underoffisergrad i Norge frem til 1930.

LES OGSÅ: Ny rekord i antall søkere til juleinnsamlingen i 2018

LES OGSÅ: Gir penger fra «deleuke» i barnehagen til juleinnsamlingen

LES OGSÅ: Russegruppe på Melhus videregående skole gir dugnadspenger til juleinnsamlingen

På forsiden nå