Anken til Gnist Trøa ble forkastet - barnehagen på Heimdal må stenge 1. mars

Barnehagekjeden Gnist Trøa barnehager gikk til retten med krav om å få utsatt stengingen av barnehagen på Heimdal. Nå har Frostating Lagmannsrett forkastet anken.

Barnehagen på Heimdal må stenge fra 1.mars.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Gnist Trøa barnehager anket dommen fra Sør-Trøndelag tingrett like etter at avgjørelsen om at barnehagen på Heimdal måtte stenge.

Nå har Frostating Lagmannsrett forkastet anken, og barnehagen må stenge fra 1.mars, skriver barnehage.no.

LES OGSÅ: Kontrollutvalget vil ha full gransking av omstridt barnehagestenging i Trondheim


Stengningen av Gnist Trøa
 • Trondheim kommune har siden 2014 ført tilsyn med Gnist Trøa barnehage. I januar 2019 kom vedtaket om varig stengning. Dette begrunnes i pedagogisk svikt og kommunen hevder at barnehagen ikke drives forsvarlig.
 • Dette bestrider Gnist Barnehager. De mener dette er et ugyldig vedtak.
 • Iverksettelsen av varig stengning var varslet til 1. mars 2019, men barnehagekjeden klagde på vedtaket til Fylkesmannen. Barnehagen fikk holde åpent til klagen var ferdig behandlet.
 • På grunn av inhabilitet hos Fylkesmannen i Trøndelag, ble saken behandlet av Møre og Romsdal.
 • I november ble Fylkesmannen ferdig med å behandle klagesaken, og det ble kjent at barnehagen i utgangspunktet måtte stenge 1. mars i 2019.
 • Barnehagen påklaget vedtaket om varig stengning til Fylkesmannen i Møre og Romsdal 22. februar 2019. Fylkesmannen avslo barnehagens klage på stengningsvedtaket 29. november 2019, og fattet vedtak om varig stengning med virkning fra og med 1. mars 2020.
 • Gnist Trøa barnehager gikk til retten med krav om midlertidig forføyning for å få stoppet stengingen. En midlertidig forføyning brukes for å stanse en prosess inntil man har fått en rettslig avgjørelse.
 • I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett, som ble kjent 30. januar, fikk staten medhold i at barnehagen må stenge dørene 1. mars 2019.
 • Barnehagekjeden anket avgjørelsen om stenging til lagmannsretten, men de forkastet anken.
 • Gnist fremsatte begjæring om midlertidig forføyning til Sør-Trøndelag tingrett 16. desember 2019. Denne ble ikke ble tatt til følge.
 • Kjennelsen ble anket til Frostating lagmannsrett 3. februar 2020. Etter skriftlig behandling ble anken forkastet.
 • Barnehagen anket til Høyesterett 24. februar 2020. Den 12. mars 2020 traff Høyesteretts ankeutvalg beslutning om å nekte anken fremmet med den begrunnelse at anken ikke reiste spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken.
 • Ved stevning 6. juli 2020 tok barnehagen ut søksmål mot Trondheim kommune og Staten v/Kunnskapsdepartementet med krav om at vedtaket kjennes ugyldig, samt krav om erstatning. Staten og kommunen innga tilsvar henholdsvis 17. og 24. september 2020 med påstand om frifinnelse.

- Forferdelig trist

– Dette er forferdelig trist, først og fremst for barna, foreldrene og medarbeiderne i barnehagen. De har kjempet hardt og lenge for å få lov til å holde åpent, sier markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen til barnehage.no.

Barnehagekjeden hadde begjært en midlertidig forføyning for å få stoppet stengingen, som de mener er et ugyldig vedtak. En midlertidig forføyning brukes for å stanse en prosess inntil man har fått en rettslig avgjørelse.

LES OGSÅ: «Vi er omsorgsfulle og ressurssterke foreldre som aldri ville ha sendt våre barn i en farlig barnehage»

41 siders lang kjennelse

To dager var satt av til de muntlige forhandlingene i januar.

Staten vant frem, og barnehagen fikk beskjed om å stenge dørene 1. mars, står det i den 41 siders lange kjennelsen.

Ifølge kjennelsen hadde ikke Gnist Trøa klart å sannsynliggjøre at Fylkesmannens vedtak var ugyldig, og dermed hadde de heller ikke grunnlag for å be om utsettelse av stengningen.

LES OGSÅ: Gnist-barnehage føler seg overvåket

De hadde heller ikke klart å sannsynliggjøre at det underliggende vedtaket fra Trondheim kommune som er tilsynsmyndighet er ugyldig, ifølge kjennelsen.

Mente driften var uforsvarlig

I januar i fjor sendte Trondheim kommune et forhåndsvarsel om stenging av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Kommunen mente driften av barnehagen var uforsvarlig, og hovedankepunktet var pedagogisk svikt over lengre tid.

Den private barnehagen skulle derfor stenges fra 1. mars i fjor, men barnehagekjeden klaget vedtaket inn til Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Amper stemning før foreldremøte i Gnist Trøa barnehage

På grunn av inhabilitet hos Fylkesmannen i Trøndelag, ble saken behandlet av Møre og Romsdal.

Fikk holde åpent i fjor

Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemte i februar i fjor at barnehagen med 115 barn, skulle få opprettholde driften til den endelige klagesaken om videre drift ble behandlet.

LES OGSÅ: Trondheim kommune svarer: - Tilsyn med barnehager handler ikke om politikk

I november ble Fylkesmannen ferdig med å behandle klagesaken, og det ble kjent at barnehagen i utgangspunktet måtte stenge 1. mars i år.

Her kan du lese flere saker om Gnist Trøa barnehage.

På forsiden nå