Ber pasienter droppe legebesøk hvis de har luftveisinfeksjon

- Vi må forhindre at pasienter kommer i en uheldig smittesituasjon på legekontoret, sier fastlege Tor Magne Johnsen.

Fastlege Tor Magne Johnsen sier at de opplever en voldsom pågang nå som følge av koronautbruddet.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Nå går fastlegene ut og ber pasienter tenke seg nøye om før de møter tilfeldig på legekontoret eller kommer til avtalt legetime for problemstillinger som kan vente.

- Dette er en ny situasjon for befolkningen, og mange er utrygge på hvordan de skal håndtere den. Da er det mange som vil snakke med legen sin. I tillegg er det til vanlig mange som oppsøker sitt legekontor med en forespørsel om for eksempel en attest eller resept, sier Johnsen.

LES OGSÅ: Stenger skoler og barnehager

LES OGSÅ: St. Olavs hospital vil avlyse planlagte operasjoner

Kronisk syke

Dette har ført til at personer med forkjølelsessymptomer den siste uken har befunnet seg på venterommet og inne på legekontorene. Det har også vært pasienter som har kommet hjem fra utenlandsreise, og i verste fall kan være smittet.

Det ønsker fastlegene å unngå. For på venterommet kan det befinne seg kronisk syke eller gamle som kan bli alvorlig syke av et koronavirus.

Derfor ber fastlegene om at pasienter som ikke trenger å oppsøke legekontoret, unngår det.

- Spesielt gjelder dette de som har luftveisinfeksjon. De skal være hjemme. Men vi ønsker at de tar kontakt med legekontoret via telefon eller sms, slik at vi får vurdert om de har behov for legehjelp, sier Johnsen som i tillegg til å være fastlege er styremedlem i Allmennlegeforeningen.

- Det er viktig at alle tar grep for å hindre at smitten sprer seg, sier fastlege Tor Magne Johnsen.  Foto: Rune Petter Ness

LES OGSÅ: Hverdagen kommer til å bli helt annerledes for folk

Videokonsultasjoner

En rekke legekontorer har eller er i ferd med å investere i utstyr slik at de kan gjennomføre videokonsultasjoner. Ved Midtbyen legesenter, hvor Johnsen jobber, skaffet de seg denne muligheten onsdag, og torsdag var de i full gang.

Da sendte de ut en melding til de som hadde planlagte legetime, hvor de anbefalte dem om å ikke møte på legekontoret, men gjennomføre en digital konsultasjon.

- Responsen har vært veldig god. Jeg har faktisk bare hatt en pasient inne på kontoret i dag, ellers har jeg snakket med folk på telefon og gjennomført videokonsultasjoner, sier Johnsen.

Med et slikt kamera over dataskjermen, kan fastlegene møte pasienter gjennom videokonsultasjon.  Foto: Terje Svaan

LES OGSÅ: Fastleger i Trondheim møter pasienter på video

Voldsom pågang

Hvis det er snakk om virustesting for korona, er det legevakta, og ikke fastlegen som skal kontaktes. Men Johnsen er klar på at fastlegene fremover vil ha en svært viktig rolle i den spesielle situasjonen vi nå er i.

- Når telefontilgjengeligheten i kommunen blir ekstremt utfordrende, så må også vi på legekontorene bidra. Vi opplever allerede nå en voldsom pågang, i dag har vi hatt over 100 telefoner og like mange tekstmeldinger som handler om korona. Vi har tre legesekretærer som bare sitter og svarer på spørsmål, sier Johnsen.

Han mener fastlegene nå er klare til å bidra i en nasjonal dugnad.

- Vi har et ansvar for å trygge og veilede befolkningen slik at de ikke utsetter andre for smitterisiko. Det er ekstremt viktig at vi alle bidrar til at så få som mulig blir smittet, påpeker Johnsen.

LES OGSÅ: Han er koronasmittet, men fikk beskjed om at han kunne dra hjem til familien

På forsiden nå