Nervøse sjåfører og operatører: "Katastrofe"

Kan bli enda færre bussavganger etter påske

Antall bussavganger i Trondheim ble redusert med 30 prosent fra mandag. Etter påske kan det bli enda færre.

Reduksjon. En forlengelse av myndighetenes koronarestriksjoner,kan gi enda færre busser i gatene i Trondheim etter påske.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Da alarmen gikk mandag om stappfulle busser og koronanervøse passasjerer i morgenrushet, var AtB i full gang med å planlegge en mulig reduksjon i antall busser etter påske.

En ytterligere reduksjonen i tilbudet vil etter alt å dømme bety overgang til søndagsruter fra 14. april. I tillegg kan det bli det innført sommerrute, slik det allerede er gjort i busstilbudet i flere norske byer.

Operatørene Tide og Vy fikk mandag melding fra AtB om de mulige reduksjonene i rutetilbudet etter påske.

Endring. Antall avganger kan bli halvert sammenlignet med et normaltibud etter påske.  Foto: Espen Bakken

Halv busskapasitet

En ytterligere reduksjon i busstilbudet vil bety at passasjerene vil få et langt mindre antall busser å velge imellom enn det som ble innført fra mandag.

– Søndags sommerrute er omtrent halv kapasitet av normal rutetrafikk, altså bare halvparten av avgangene sammenlignet med en normalrute, sier områdeleder Kenneth Eidem Bratt i Vy.

At det kan komme en ytterligere nedskjæring i busstilbudet, ble signalisert fra ATB allerede i forrige uke. I forbindelse med vedtaket i AtB-styret torsdag om overgang til lørdagsruter fra 23. mars, opplyste administrerende direktør Janne Sollie i AtB at det ville komme flere reduksjoner i rutetilbudet innen tre uker.

– Det vil da bli innført sommerruter og vi kan ikke utelukke ytterligere reduksjoner også etter det, sa AtB-direktøren til Adresseavisen.

Pålegg. Trøndelag fylkeskommune har pålagt AtB å ha planene klare for både nedtrapping og opptrapping av busstilbudet etter påske.  Foto: Vegard Eggen

– Pålagt å ha planene klare for endringer etter påske

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, sier at AtB er pålagt å ha planene klare for eventuelle endringer i busstrafikken etter påske.

– AtB må planlegge hva som skjer med busstrafikken fra 14. april, enten det blir færre eller flere bussavganger, eller eventuelt ingen endring i det hele tatt.

Det blir retningslinjer og kunngjøringer fra regjeringen og sentrale helsemyndigheter ved påskeslutt som avgjør hvilket alternativ det blir, sier Solem.

– Hva innebærer det i praksis?

-Dersom restriksjonene trappes ned og for eksempel skoler og barnehager åpner igjen, vil det være naturlig at busstilbudet økes igjen.

Blir det motsatt, at restriksjonene blir forlenget, kan det enten bli enda færre busser enn i dag eller eventuelt en forlengelse av dagens tilbud. Det er helt avhengig av hvilken tidshorisont myndighetene har, sier Solem.

Stappfullt. Det var stappfulle busser på flere avganger i rushtrafikken i Trondheim både mandag og tirsdag.  Foto: Frank Brevik

Nervøse sjåfører og operatører: "Katastrofe"


Etter hva Adresseavisen kjenner til, har meldingen om at det kan bli enda færre busser i morgenrushet, skapt stor nervøsitet hos sjåfører og operatører, særlig med bakgrunn i hendelsene med de stappfulle bussene mandag og tirsdag.

Enkelte bruker uttrykk som "katastrofe" og "galskap" dersom det blir kuttet ytterligere ned på antall avganger.

Balanse. -Vårt mål er å ha verken for få eller for mange busser i trafikk, sier administrernde direktør Janne Sollie i AtB.  Foto: THERESE ALICE SANNE

– Verken for få eller for mange busser

Sollie beroliger både operatører og passasjerer med at AtB følger veldig nøye med i utviklingen og har en fortløpende vurdering av antallet busser.

– Vårt mål er å balansere bussantallet best mulig, slik at det verken er for få eller for mange busser i trafikk. Vi er ekstra oppmerksomme på smittefare og smittevernregler og gjør alt vi kan for at det i hvert fall ikke skal oppstå flere situasjoner med overfylte busser. Da vil det umiddelbart bli satt inn ekstra busser, sier Sollie.

– Holder alle muligheter åpne

Hun sier AtB vil vente med å ta en endelig avgjørelse om hva som skjer med busstilbudet etter påske til etter at myndighetene har truffet sine beslutninger.

-Vi holder alle muligheter åpne og ser utviklingen an. Det viktigste er at vi gjennom de planene og alternativene som er lagt er sikret fleksibilitet, sier AtB-direktøren.

Ingen rapporter om stappfulle busser onsdag

Det ble onsdag satt inn ekstra busser på enkelte avganger på metrobusslinje 1 og 2.

Rapporter AtB har fått viser at det så langt ikke er meldt om at passasjerene må stå tett, slik tilfellet var på enkelte avganger først i uka.

Det justerte rutetilbudet fra mandag innebærer rundt 70 prosent av normaltilbudet.

På forsiden nå