Fire vikarer hos Trondheim kommune har testet positivt på korona

I en pressemelding skriver Trondheim kommune at de har fire vikarer fra ett vikarbyrå som har testet positivt på covid-19

Trondheim kommune og helsedirektør Helge Garåsen gikk onsdag ut i en pressemelding og informerte om de smittede ved sykehjem i Trondheim.   Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Det er seks vikarer fra samme vikarbyrå som har testet positivt for covid-19. Fire av disse har jobbet på sykehjem i Trondheim kommune. På et første sykehjem i Trondheim melder kommunen at det er snakk om én ansatt fra dette vikarbyrået som har testet positivt, og dette skjedde 7.april. Vedkommende skal ha hatt lite direkte pasientkontakt.

Videre kartlegging har vist at det kan være 16 beboere som har vært eksponert for smitte, og fem ansatte er vurdert som såkalte nærkontakter og blir satt i karantene i 14 dager. 

Pårørende informert

Pårørende til de beboerne som kan ha vært eksponert for smitte, skal ha blitt oppringt og informert den 7. april. Videre skal det ha blitt sendt ut epost til alle ansatte.

Det er sykehjemslege som har utarbeidet en plan for gjennomføring av karantene for beboerne.

- De som kan, holder seg på rommet og det jobbes med avgrensninger for vandring på avdelingen.

Videre vil sykehjemmet styrkes opp med ekstra personell på senvakt og nattevakt.

Pårørende til beboere i andre etasje på sykehjemmet og pårørende til de i omsorgsboligene som ikke er eksponert for smitte, ble først informert per e-post i dag onsdag.

Videre er det to ansatte med lette symptomer som testes i dag.

- En beboer med feber testes, men primært mistanke om annen tilstand, skriver kommunen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Slik angrep den skjulte fienden Trøndelag

Fire ansatte satt i karantene ved velferdssenter

På helse- og velferdssenter nummer to, er fire ansatte satt i karantene. Dette er ut fra mistanke om mulig positivt svar, etter at det ble foretatt kartlegging den 7.april. Her var det snakk om en ansatt fra samme vikarbyrå som ved det første sykehjemmet, som gjorde at kartlegging ble gjort.  Her har det blitt jobbet med å få til løsninger for enkeltpersoner som har behov for å være utenfor rommet sitt, uten at det skal medføre kontakt med andre. Kommunen opplyser at pårørende her varsles i løpet av onsdag den 8.april. Ingen ansatte eller beboere er angitt å ha symptomer. 

LES OGSÅ: Hjemmelaget NTNU-metode kan koronateste 150 000 nordmenn i uka

Ytterligere i karantene ved det tredje senteret

På det tredje helse- og velferdssenteret etter det ytterligere en fra samme vikarbyrå som fikk positiv prøve på covid-19, og det skal ha skjedd i dag, 8. april. På enheten er to ansatte satt i karantene, 12 pasienter i to avdelinger og to brukere i omsorgsbolig satt i karantene. Ingen ansatte eller beboere skal ha symptomer.

Ytterligere en vikar smittet

Ved et fjerde helse- og velferdssenter fikk ytterligere en ansatt fra det samme vikarbyrået bekreftet covid-19 i dag den 8. april.

Hos dette velferdssenteret er detaljene rundt hvor mange som er i karantene, ennå ikke klare.

LES OGSÅ: 60 St. Olav-ansatte i karantene etter at pasient fikk påvist korona

Kommunen ønsker avvikling av bofellesskap

Kommunen ønsker at alle vikarbyrå som de har avtale med, avvikler bofellesskap der flere enn to ansatte bor - samt skjerpede karanteneregler. De ulike sykehjemmene skal ha fått oppdaterte råd fra sykehjemsoverlegen den 7. og 8. april. Samt at det er tilkjørt ekstra smittevernutstyr.

- Man jobber aktivt med sosial distansering i avdelingene og mellom personell, melder kommunen.

Alle de innleide helsearbeiderne skal alle ha hatt svært milde symptomer, og kun én av dem har hatt feber - og det først ett døgn etter siste vakt.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset

På forsiden nå