Må prioritere korona-tester

Trondheim kommune sier de må prioritere de mest utsatte fra nå av.

Trondheim 14. august 2020 May Iren Talgø tar koronatest på Trondheims befolkning.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Torsdag 20. august kom Trondheim Kommune med en pressemelding der det står at all korona-testing fra nå av vil bli gjort etter prioriteringer over hvem som er mest utsatt.

LES OGSÅ: Korona-smittet fløy til Værnes

- Ettersom pågangen er så stor nå, er det svært viktig at vi prioriterer de som er mest utsatt. For å få til det, må noen måtte vente litt lenger på test, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim Kommune.  Foto: Adresseavisen

1234 personer i kø

I morgentimene torsdag 20. august var det 1234 personer i ventelisten for å bli testet for covid-19. Kommunen har jobbet på spreng for å ta unna køen så fort som mulig, me ser nå ingen annen løsning enn å gjennomføre en prioriteringsløsning der de mest utsatt for komme først.

Kommunen har en prioriteringsliste for prøvetaking, som legges til grunn når det inngås avtaler om testing.

Disse gruppene har høyest prioritet:

1. Pasienter med symptomer som har behov for innleggelse

2. Pasienter og beboere i sykehjem eller andre helseinstitusjoner med symptomer

3. Ansatte i helsevesenet, barnehager og skoler med symptomer

4. Personer (inkludert risikogrupper) med akutt luftveisinfeksjon og et eller flere av følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans eller personer som er vurdert av lege og mistenkes å ha covid-19

5. Personer med symptomer som er i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet smittetilfelle eller i karantene etter reise.


Personer som tilhører en av disse fem gruppene får nå altså «snike i køen», og vil bli prioritert av helsepersonell når de skal testes.

Grupper med lavere prioritet

Trondheim kommune har også oppdelt grupper med lavere prioritet. Disse er som følger (i synkende prioriteringsrekkefølge):


1. Symptomfrie personer som prøvetas i forbindelse med innleggelse i helseinstitusjon, poliklinisk behandling eller planlagt innleggelse i sykehus. Alle som kommer fra utlandet og skal starte å jobbe i helsetjenesten skal testes for covid-19 før oppstart og på dag 3.

2. Symptomfrie nærkontakter som er ansatte eller beboere på sykehjem som har fått påvist smitte, og berørte enheter.

3. Personer med lette symptomer, inkludert barn/elever i barnehage, skole og SFO.

4. Person som trenger test av ikke-medisinske grunner. I noen tilfeller krever for eksempel studiesteder eller arbeidsgivere testing. Slike prøver dekkes ikke av det offentlige, og kan fortrinnsvis tas hos fastlege.

De med høyest prioritet vil bli undersøkt med en metode som gir svar etter 4-8 timer. For de andre gruppene vil analysetiden være 1-2 døgn.


På forsiden nå