Munnbindpåbudet:

Nå må du bruke munnbind i Trondheim

Formannskapet i Trondheim vedtok munnbindpåbud som er gjeldende fra og med onsdag. Helsedirektøren varslet om en ny og mer alvorlig smittesituasjon.

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune Helge Garåsen i formannskapet i Bystyresalen.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Påbudet ble enstemmig vedtatt like etter klokken 12.00.

Både innstillingen fra kommunedirektøren og tillegget fra SV ble enstemmig vedtatt, slik også Adresseavisen meldte tidligere i dag.

Påbudet skal gjelde til 9. januar 2021. Brudd på forskriften kan føre til bøter eller fengsel.

- Hvis man ikke bruker munnbind på disse stedene, bryter man loven. Jeg forventer bra oppslutning om påbudet fra i morgen av, så vi skal avvente litt og se om folk etterkommer det før vi beslutter hvordan vi skal håndheve forskriften, sier Wolden til Adresseavisen onsdag ettermiddag.

Han understreker samtidig at det finnes folk som av helsemessige årsaker ikke skal bruke munnbind, slik at det ikke nødvendigvis er slik at alle man ser uten munnbind bryter loven.

Dette er de nye reglene

 • Innendørs i offentlige rom som butikker, fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester.
 • I frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f. eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v(hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og kunde.
 • Tros- og livssynslokaler
 • Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur-/idrettsaktiviteten.
 • Utendørs i tett befolkede områder (som f. eks. julemarked)
 • Kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever
 • Venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell
 • Fellesarealer i offentlige bygg åpent for publikum
 • Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 • Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager.

 • Ved henting og bringing i barnehage gjøres det unntak for bruk av munnbind for å hindre utrygghet hos barna

I tillegg er det tidligere innført munnbindpåbud i kollektivtransporten:

 • På buss og trikk, hverdager i tidsrommene 7-9 og 14-17, og ellers når passasjerer ikke kan holde minst én meters avstand til hverandre. Påbudet gjelder i Trondheim, og i tillegg bussruter som også omfatter andre kommuner.

 • All transport med drosje i Trondheim kommune. Både sjåfør og passasjerer skal bruke munnbind.

LES OGSÅ: - Vi er verst i klassen

Wolden: - Dette er et PÅBUD

Formannskapet var samlet til ekstraordinært formannskapsmøte onsdag formiddag.

- Det som vi først må avklare er hva som oppfattes som offentlig sted og hva vi skal gjøre med barnehagene, uttalte ordfører Rita Ottervik og ga ordet til kommunedirektør Morten Wolden.

Wolden ga siste nytt om den alvorlige smittesituasjonen.

- Min egen observasjon viser at det i går, selv etter en rekke medieoppslag, bare var 80 prosent munnbindbruk på City Syd. Så dette er nødvendig, sa Wolden.

Han presiserte at påbudet først og fremst gjelder innendørs i offentlige rom.

- Vi pålegger ikke at folk som går etter gaten skal bruke munnbind. «Innendørs i offentlige rom som er åpen for publikum», er den rette forståelsen og utendørs der man ikke kan holde avstand, sa Wolden.

Men han understreket at det ikke måtte etterlates et inntrykk av frivillighet.

- Det er viktig at alle forstår at det er et PÅBUD vi innfører. Det skal ikke være mye rom for skjønn, sa Wolden i debatten.

LES OGSÅ: Slik ønsker kommunen at påbudet skal utformes

- Mer alvorlig enn i vår

Helse og velferdsdirektør Helge Garåsen sa at grunnen til at kommunen ønsker munnbindpåbud akkurat nå, og ikke vår, er at situasjonene er mer alvorlig nå.

- Smittepresset er vedvarende høyt og vi har mer ukjent smittested blant de positive nå enn i vår. Så situasjonen er medisinsk annerledes, understreket Garåsen.

- Hva er den faglige vurdering for å innføre påbudet, spurte Ingrid Skjøtskift fra Høyre.

- Er det den direkte effekten av at man beskytter seg eller er den indirekte effekten av alvor som er viktigst?

- De generelle avstandsreglene og hygiene er fortsatt viktigst. Men grunnen til å innføre påbud nå, er at vi finner mange uten symptomer som har korona. De smitter i det offentlige rom. De vil ikke spre viruset om de bruker munnbind. Når flere er koronapositive blir munnbindbruk et enda viktigere tiltak, svarte Garåsen.

LES OGSÅ: - Vi er verst i klassen

Hvor trangt er trangt?

Diskusjonen og spørsmålene fra politikerne kretset rundt hvordan avstandsregler skal praktiseres og hvordan områder defineres.

- Hvor trangt er trangt, lurte Marte Løvik, på vegne av mange innbyggere som planlegger å gå på Bakklandstorget eller julemarkedet.

- Trengsel er å ikke klare å opprettholde 1-metersavstanden. Så enkelt og så vanskelig, svarte Garåsen.

Flere lesere henvendte seg til Adresseavisen onsdag angående reglene på treningssenter.

- På et treningssenter er det muligheter for trengsel, og da bør du ha munnbind når du kommer og når du går, og når du beveger deg i områder med mye folk. Men det blir håpløst å ha munnbind på under treningen. Da er det kjempeviktig å holde meteren, svarer Morten Wolden.

- Hva med mellom trenings-apparatene?

- Da må de trenende holde avstand, og de som driver studioet må passe på at det ikke er for mange folk inne.

LES OGSÅ: 24 nye smittede tirsdag

Bekymret for redde barn

Barnehager, skoler og SFO er unntatt fra påbudet.

- Utfordringen er knyttet til levering og henting. Ansatte i barnehagene ønsker at det skal brukes munnbind, mens fagetaten i kommunen mener 1-metersregelen er det viktigste og at det bør vurderes henting utendørs, sa Wolden.

Direktøren beklaget en utsendt melding som ble oppfattet som et påbud for foreldre som henter i barnehagene.

SV foreslo en endring i unntakene:

Ved henting og bringing i barnehage gjøres det unntak for bruk av munnbind for å hindre utrygghet hos barna.

Endringen ble enstemmig vedtatt.


LES OGSÅ: - Noen har fortsatt 20 til 30 nærkontakter

Dette er forskriften

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her


På forsiden nå