Slik blir tiltakene i barnehage og skole etter jul

Gult nivå gjelder fremdeles for barnehagene og skolene i Trondheim kommune etter nyttår.

Kattem skole har fire trinn i karantene, opplyser kommunedirektør Morten Wolden.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag hadde kriseledelsen i Trondheim kommune møte angående koronasituasjonen. Der ble blant annet smittesituasjonen på skoler og barnehager drøftet.

- Vi vurderer situasjonen fortløpende for både skoler og barnehage. Det er viktig å skille mellom de yngste og de eldste, sier kommunedirektør Morten Wolden til Adresseavisen.

LES OGSÅ: – Folk fra Trondheim drar heller til nabokommunen for å handle enn på City Syd

- Enkelte hardt rammet

Kommunalsjef for barnehage, Ella Ingdal og kommunalsjef for skole, Eva Elisabeth Belboe, har etter møtet jobbet fram en veileder med tiltak for de første ukene på nyåret.

- Enkelte skoler er hardt rammet. Blant annet Kattem skole som har fire trinn i karantene. Derfor må vi gjøre lokale tilpasninger og ha digital undervisning for enkelte trinn og klasser, sier Wolden videre.

LES OGSÅ: Advarer om milde koronasymptomer: - Hvem som helst kan være smittet nå

Også enkelte barnehager er hardt rammet i situasjonen som er nå. Der kan det bli enkelte tilpasninger på åpningstid.

- Det er krevende med vikarer for enkelte skoler og barnehager. Vi gjør derfor en vurdering om det skal settes inn forsterkede tiltak på gult nivå, sier Wolden.

Skoler og SFO på gult nivå

I en pressemelding fra Trondheim kommune onsdag ettermiddag skriver kommunen at det så langt ikke er registrert smittespredning på skolene mellom elever.

- Slik situasjonen er akkurat nå, gjelder derfor de samme regler som da juleferien startet. På grunn av at ansatte, elever og foresatte ved enkelte skoler kan være i karantene/isolasjon, vil hver enkelt skole fortløpende gjøre vurderinger ut fra kapasitet/personellressurser om lokale tiltak, hjemmeundervisning etc. Dette får foresatte beskjed om i Meldeboka fra sin skole/SFO, står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Fylkesmannen kaller inn til ekstraordinært møte om korona: - En alvorlig utvikling

På gult nivå i skolen gjelder disse generelle reglene for skolene:

 • Ingen syke skal møte på skolen

 • God hygiene

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

 • Hele skoleklasser regnes som en kohort

 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig og holde minst én meter avstand til andre voksne

 • Unngå trengsel og store samlinger

 • Holde avstand også i pauser og friminutt

Barnehager på gult nivå

Også i de kommunale barnehagene opprettholdes driften på samme måte som før jul.

- På enkelte barnehager kan det bli redusert åpningstid fordi ansatte settes i karantene eller isolasjon, og det er vanskelig å finne vikarer. Her gjøres det vurderinger på hver enkelt enhet, og informasjon om lokale tilpasninger sendes ut i Meldeboka. Foresatte bes holde seg hyppig oppdatert på beskjeder i Meldeboka, står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Slik vet du hvem som regnes med i dine ti sosiale kontakter

På gult nivå i barnehager gjelder disse generelle tiltak og råd:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen. Dette gjelder både barn, foresatte, ansatte og andre.

 • God hygiene og forsterket renhold

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

 • Hele avdelinger regnes som en kohort

 • Faste ansatte per kohort

 • Unngå trengsel og store samlinger

 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

 • Når foresatte henter og leverer barn skal de i minst mulig grad bevege seg inn på barnehagens områder. Barnehagene oppfordres til å sørge for henting og levering utendørs der og når det er mulig.

Videregående skoler

- Når det gjelder situasjonen for de videregående skolene i Trondheim så foregår det fortsatt en vurdering av hvilke eventuelle nye tiltak som skal iverksettes. Dette kommer helsemyndighetene i Trondheim tilbake til på torsdag 31. desember, skriver kommunen.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her

På forsiden nå