Besøkende bruker ikke munnbind på sykehjem

På grunn av koronasituasjonen i kommunen ble det avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte på årets siste dag.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen under det digitale formannskapsmøtet.  Foto: Skjermdump

Saken oppdateres.

- Situasjonen er svært alvorlig. 83 nye personer er registrert smittet onsdag, sa kommunedirektør Morten Wolden.

Wolden sier det er behov for nye tiltak, og de kan komme raskt. Kommunen har vært i kontakt med NTNU og aktører i arbeidslivet, for å forberede ankomst av studenter og arbeidsinnvandrere.

Ikke møtt på karantenehotell

- Åtte av de 83 som testet positiv i forbindelse med at de kom fra rødt utland. De gikk i karantene fra Værnes, opplyser helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Han er bekymret over at det kommer meldinger om at personer ikke har møtt på karantenehotell. Politiet er varslet om situasjonen.

Han opplyser at det er snakk om generell smitte i samfunnet, og at smitten ikke er knyttet opp mot enkelte miljø.

- Personer i 20.-, 30. og 40-årene er hovedvekt av smitta, ifølge Garåsen.

Helsedirektøren forteller at kommunen skjerper overfor besøkende på sykehjem, for å påse at de må bruke munnbind.

- Folk følger ikke regler. Dette er bekymringsfullt, sier Garåsen.

Det kan bli en revidering av forskriften, på grunn av en skjerpet situasjon.

- Det er i hovedsak folk i karantene og nærpersoner som er smittet. Vi kan ha fått det andre kjente tilfelle av smitte mellom barn i Trondheim, orienterer Garåsen.

Han skryter også av innsatsen det legges ned i rusmiljøet, der det også er en del påvist smitte.

Risikonivå fire

- Vi er på dag tre nå oppe i et gjennomsnitt på 60 smitta per dag. Hvis smittenivået står seg, må vi vurdere helt nye tiltak, og da er vi oppe i tiltak på rødt nivå. Det vil få konsekvenser for blant annet videregående skole. De neste tre dagene vil være helt avgjørende for i hvilken retning det går i, poengterer Garåsen under spørsmålsrunden.

- Vi nærmer oss vel mer nivå fire enn to, supplerte Roar Aas (Ap).

Skole og barnehager

Organisasjonsdirektør Eli Solbu orienterte om barnehager.

- Nivået er fortsatt på gult nivå, men det kan bli reduserte åpningstider.

LES OGSÅ: Slik blir tiltakene i barnehage og skole etter jul

Finansdirektør Olaf Løberg opplyste at skolene i kommunen fortsatt er på gult nivå.

- Det skal mye til at vi skal over på rødt nivå.

Han minner om at rødt nivå ikke betyr stenging, men skjerping av blanding av kohorter.

Det er totalt 154 elever som er smittet fra august frem til i dag. Det gjelder i all vesentlighet videregåendeelever.

- Mandag går vi inn med undervisning på gult nivå, men med økt bemanning enkelte steder. Det kan også bli hjemmeundervisning på enkelte trinn, sier Løberg.

Ingrid Skjøtskift (H) sa i formannskapsmøtet at det var viktig at kommunen klarer å holde skoler og barnehager åpne.

Det har vært diskutert et påbud om bruk av munnbind i barnehager.

- Det er vanskelig å komme med et påbud her, fordi man bør ha mulighet til å justere dersom barn reagerer på bruk av munnbind, sa varaordfører Mona Berger (SV).

- Ikke konkurranse i haller

Kommunaldirektør for kultur, næring og idrett i Trondheim kommune, Ola By Rise, melder om begrensninger for idretten.

- Det gis ikke adgang til å ha konkurranser for barn over 12 år i haller i Trondheim. Det åpnes for nasjonale kamper i toppidretten. Forutsatt en tilfredsstillende protokoll, åpnes det for publikum.

Det blir ikke adgang for å bedrive breddeidrett for voksne over 20 år i kommunale haller.

- Om smittesituasjonen endrer seg, vil vi vurdere justeringer.

Kommunen er i gang med å gjøre tilsvarende vurderinger for kultursektoren. By Rise kommer tilbake over nyttår med mer informasjon om det.

Ordfører Rita Ottervik opplyser at vielse gjennomføres, men det begrenses til brudefølge, nærfamilie og vitner.

Fyrverkeri nyttårsaften

Ragna Vorkinnslien (uavhengig) hadde spørsmål om fyrverkeri, med bekymring rundt meldinger om at flere nå går til innkjøp av privat fyrverkeri etter at fellesfyrverkeriet fra festningen er avlyst.

- Vi har fått flere henvendelser fra folk om det er greit å ha privat oppskyting av fyrverkeri. Der her jeg svart at det ikke er greit. Her vil det komme nye retningslinjer i løpet av dagen, opplyser kommunedirektør Wolden.

- Det bør ikke være organisert fyrverkeri i bydelene. Det bør ikke gjennomføres, fordi det betyr ansamling av folk, poengterer Erling Moe (V), som legger til at hvis ikke besøkende på sykehjem skjerper seg, og bruker munnbind, så kan de ikke komme.

Foreslår påbud om hjemmekontor og sosiale kontakter

Kommunalråd Elin Marie Andreassen (FrP) kom med følgende to forslag til formannskapet.

- Kommunedirektøren bes forberede en sak som legger til rette for følgende vedtak: I samsvar med kommunens delegasjonsreglement vedtar formannskapet følgende forskrift på vegne av Trondheim bystyre: Arbeidstakere som ikke har arbeidsoppgaver som krever fysisk tilstedeværelse skal utføre arbeidsoppgavene sine fra hjemmekontor. Møter skal avholdes digitalt.

Og:

- Formannskapet vil presisere at ti sosiale kontakter utenfor egen husstand (og kontakter i arbeidssituasjoner) gjelder totalt for husstanden. Det er ikke mulig for hver enkelt i husstanden å ha ti sosiale kontakter hver.


LES OGSÅ: Fylkesmannen kaller inn til ekstraordinært møte om korona: - En alvorlig utvikling

- Spørsmål om 40 nærkontakter

- Et inngripende forslag fra Andreassen, om et påbud om at alle borgere i byen skal ha hjemmekontor. Det må vurderes juridisk, mener Erling Moe.

- På arbeidsplassen må de følge smittevernregler. Det må vi ha tillit til at arbeidsplasser følger. Og vi politikere skal følge de samme reglene som vi krever av andre, poengterte Ola Lund Renolen (MDG).

- Det har kommet spørsmål om en familie på fire kan ha 40 nærkontakter. Nei, det kan man ikke. Kommer det inn smitte der, så har man et problem. Jeg støtter derfor et forslag om presiseringer, sier Marte Løvik (Sp), som samtidig mener at det er riktig å komme tilbake til forslaget om hjemmekontor.

- Jeg har tiltro til at næringslivet klarer å komme frem til gode løsninger.

- Kommunen skal ha møte med NHO og Næringsforeningen mandag morgen. Vi kan ikke bidra til å stenge ned bedrifter, sier kommunedirektør Wolden.

Fikk ikke gå i butikk

Svein Otto Nilsen (P) advarte om for strenge regler.

- Jeg har fått opplysninger om at en person uten munnbind ble nektet å gå inn i en butikk på Heimdal. Slik skal vi ikke ha det. Hvis man har helsemessige årsaker til at man ikke kan bruke munnbind, så trenger man ikke gjøre det, sa Nilsen.

Formannskapet vedtok etter forslag fra varaordfører Mona Berger (SV) å utsette forslaget om påbud om hjemmekontor.

Forslaget fra Andreassen om å presisere hva som ligger i forskriften om sosial kontakt, ble vedtatt, kun med en justering.

- Formannskapet vil presisere at ti sosiale kontakter utenfor egen husstand (og kontakter i arbeidssituasjoner) gjelder totalt for husstanden. Det er ikke innenfor forskriften at hver enkelt i husstanden har ti sosiale kontakter hver.


LES OGSÅ: Advarer om milde korona-symptomer: - Hvem som helst kan være smittet nå

LES OGSÅ: Ny smitterekord i Trondheim. Her er kriseledelsens tre viktigste budskap til deg

På forsiden nå