Kommunen vil ha skjenkestopp og stenging av treningssentre

Kommunedirektøren foreslår strengere smitteverntiltak i Trondheim grunnet smittesituasjonen.

Kommunedirektør Morten Wolden deltok i kriseledelsens møte onsdag morgen.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Onsdag samlet kriseledelsen i Trondheim seg nok en gang for å ta stilling til hvilke tiltak som må settes inn for å demme opp for videre smitte.

Møtet kan følges her, men dessverre opplever noen tekniske feil med sendinga.

Der la kommunedirektør Morten Wolden fram sitt forslag til ny smittevernforskrift for Trondheim.

- Etter flere påviste tilfeller av ulike muterte virus i Trondheim skal formannskapet i dag ta stilling til om den eksisterende forskriften for smittevern må endres, skrev kommunen i en pressemelding onsdag morgen.

Forskriften skal vedtas under det ekstraordinære formannskapsmøtet onsdag klokka 14.00.

LES OGSÅ: - Hadde håpet vi ikke skulle være første skole med dette

Dette er kommunedirektørens forslag:

1. I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8(hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre.

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 02.02.21 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 17.02.2021.2.

Formannskapet vedtar å videreføre:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

● Bruk av munnbind på kollektivreiser

● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc

● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

3. Formannskapet vedtar nye forsterkede tiltak:

● Stenging av virksomheter (jf forskrift)

● Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig utfra arbeidets art

● Skjenkestopp

● Tiltak ved utdannings- og opplæringsvirksomheter med unntak av grunnskole og videregående skole

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Anbefaling:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

§ 3 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holdes stengt:

a. Treningssentre

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende kan holde åpent:

i.skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere

ii.rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

iii.annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

§ 5 Serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol.

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd

Forskriften trer i kraft 11. februar og varer til og med 17. februar. Kommunen kan imidlertid vedta å forlenge vedtakene.

Urolig

Tirsdag kveld ble det kjent at en elev ved Singsaker skole var smittet av den britiske varianten av mutert koronavirus. I tillegg har flere utenlandske arbeidstakere og nærkontakter av disse fra før fått påvist det muterte viruset etter et smitteutbrudd i Trondheim.

Wolden sa til Adresseavisen tirsdag at den nye smittesituasjonen rundt Bygger'n, der det også er mistanke om smitte av det muterte viruset, vil være et av temaene på krisemøtet.

Etter dette varslet kommuneledelsen at de kom til å gå inn for strengere tiltak under krisemøtet onsdag.

- Nå er alt fokuset på å få kontroll på det siste smitteutbruddet, og disse greinene fra Bygger'n. Vi er veldig urolig når det kommer til den saken, da vi ikke vet hvor langt dette har kommet, og om det er mulig å stoppe det før vi må gjøre andre tiltak, sa Wolden tirsdag.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå