Sørafrikansk mutasjon påvist i Trondheim

To nye tilfeller av mutert virus er påvist i Trondheim.

Saken oppdateres.

Det skriver Trondheim kommune i saksfremlegget før det ekstraordinære formannskapet 10. februar.

9. februar ble det påvist to nye tilfeller av det muterte viruset i Trondheim, som ikke kan settes i sammeheng med utbruddet knyttet til Smith stål, skriver kommunen i saksfremlegget.

Det ene dreier seg om den britiske mutasjonen. Her pågår smittesporing fortsatt.

Det andre tilfellet har ingen tilknytning til hovedutbruddet, men er importsmitte med den sørafrikanske varianten. Dette smittetilfellet ble også påvist 9. februar. Her kjenner kommunen smitteveiene, skriver Trondheim kommune.

- De to siste personene har hatt en del kontakter og oppholdt seg en god del i det offentlige rom i smitteførende periode, men har i likhet med ansatt på Bygger’n brukt munnbind i tråd med gjeldende lokal forskrift. Munnbindbruk vil redusere faren for smitteoverføring, men ettersom dette er ekstra smittsomme varianter, ansees faren for smitteoverføring å fortsatt være betydelig, ikke minst i form av felles berøringspunkt, skriver de.

På forsiden nå