Dette er de nye reglene for sport og kultur i Trondheim

Direktør for kultur og idrett i Trondheim, Ola By Rise, la fram lokale endringer i smittevernsreglene.

Direktør for kultur og idrett Ola By Rise redegjorde for nye regler for sport og kultur i Trondheim kommune.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Det skjer fjorten dager etter at formannskapet vedtok at administrasjonen skulle jobbe for å åpne mest mulig, så lenge smittetrykket gjorde det forsvarlig.

Siden da har den muterte varianten spredt seg i samfunnet og dette er hensyntatt i den nye veilederen, informerte By Rise.

LES OGSÅ: Fire nye tilfeller av koronaviruset i Trondheim

Regler idrett

Dette er endringene i veilederen, som vil gjelde fra 3. mars.

● Trondheim kommune åpner for at barn og unge innenfor særkrets eller region kan konkurrere i Trondheim. Idretten (særkrets-/regionsledd) må avgjøre hvilke idrettslag/kommuner dette kan gjelde for og hvordan slike tverrkommunale grupper kan utformes, slik at sportslige og smittevernfaglige hensyn tas. Trondheim kommune forutsetter at det innhentes aksept fra den kommunen hvor gjestende idrettslag har tilhørighet.

● Trondheim kommune åpner for utendørs trening og konkurranser for utøvere over 19 år for idretter som ikke er kontaktidretter og der utøverne kan holde minst 1 meter avstand til hverandre. Kontaktidrett vektlegger eller krever fysisk kontakt mellom spillerne. Trondheim kommune vurderer f.eks. bandy og fotball som kontaktidretter. En slik åpning vil gi muligheter for f.eks. orientering, løping og ski (om vinteren kommer tilbake).

● Trondheim kommune åpner for trening i kommunale haller for utøvere over 19 år, der utøverne kan holde minst 2 meter avstand til hverandre. Dette vil gi muligheter f.eks. for tennis, badminton og bueskyting.

LES OGSÅ: Har bekreftet smitte hos ny gjest ved restaurant

Regler kultur

Dette er endringene i veilederen, som vil gjelde fra 3. mars.

● Trondheim kommune åpner for at barn og unge i regionen kan konkurrere i Trondheim. Trondheim kommune forutsetter at det innhentes aksept fra hjemkommunen om at organisasjonen/gruppen kan konkurrere i Trondheim.

● Trondheim kommune åpner for aldersblandede fritidsaktiviteter hvor voksnes deltakelse er en forutsetning for barn og unges aktivitetstilbud. Der minimum ⅔ av deltakerne er under 20 år gjelder regler og anbefalinger for barn og unge for hele gruppa.

● Trondheim kommune åpner for utendørs fritidsaktivitet og konkurranser for personer over 19 år der utøverne kan holde minst 1 meter avstand til hverandre. Dette gjelder f.eks. organiserte øvelser utendørs.

● Trondheim kommune åpner for innendørs fritidsaktiviteter for personer over 19 år, der utøverne kan holde minst 2 meter avstand til hverandre.

● Aktiviteter som krever nærkontakt eller fysisk kontakt mellom voksne utøvere anbefales verken utendørs eller innendørs.

● Arrangør må være forberedt på endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen endrer seg.

LES OGSÅ: Ber restaurantgjester teste seg så raskt som mulig

På forsiden nå