Nå er dette koronareglene i Trondheim

Munnbindpåbudet i offentlige rom oppheves, men det anbefales fortsatt sterkt å bruke munnbind.

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok ny koronaforskrift tirsdag 2. mars.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Den nye forskriften der munnbindpåbudet oppheves ble vedtatt med åtte mot tre stemmer.

Forskriften erstatter den forrige midlertidige forskriften som ble vedtatt av formannskapet for fjorten dager siden og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 17. mars.

Se hele forskriften lenger ned i saken.

Mandag var det klart at det var flertall i formannskapet for den nye forskriften.

Røsstad: - Dere har kanskje hørt at det er galskap

Kommuneoverlege Tove Røsstad forklarte kort hvorfor påbud nå foreslås omgjort til anbefaling.

Etter å ha redegjort for UK-virusspredningen som antas å være ekstra smittsomt, som hadde smittet over avstand, eller ved berøring på en restaurant, la hun til:

- Det må jo være galskap å slutte med påbud har dere kanskje hørt. Vi ønsker ikke at folk skal slutte å bruke munnbind i offentlige rom. Å ha påbud i forskrift er en inngripende sak og vi får tilbakemeldinger om at folk holder seg inne. Det er grunnen til at vi foreslår å ta det ut av forskrift. Det er fremdeles ikke fritt frem. Vi anbefaler fortsatt munnbindbruk, sa Røsstad i formannskapet.

LES MER: Ber restaurantgjester teste seg så raskt som mulig

- Vi må bite tennene sammen - bak munnbindet

Venstres Erling Moe er motstemmen i formannskapet i saken om å oppheve munnbindpåbudet.

Han fremmet forslag om å forlenge påbudet.

- Jeg forstår at det er argumenter for å oppheve påbudet på grunn av de lave smittetallene. Men situasjonen er ustabil. Da er det sannsynlig at det kommer et nytt smitteutbrudd, slik vi ser i andre byer. Kommunens påbud om munnbind er respektert og fungerer godt. I forhold til lock downs som andre byer har måttet gjennomføre, er munnbind et av de minst inngripende tiltak vi kan tenke oss.

Moe pekte også på kommunikasjonsdilemmaet.

- Når kommunelegen sier det er «sterkt anbefalt», så blir det et «nesten-påbud». Neste uke, når et utbrudd eventuelt kommer, så får vi en skikkelig utfordring. Start-stopp-vedtak skaper ikke den store oppslutningen som vi bør ha i slike saker. Vi må bite sammen tennene bak munnbindet og fortsette noen uker til, sa Moe.

LES OGSÅ: Dette er de nye reglene for sport og kultur i Trondheim

- Å dekke til ansiktet er svært inngripende

Kommunalråd Marte Løvik (Sp) reagerte på Moes innlegg.

- Jeg kommer ikke til å støtte Erling Moes forslag. Jeg reagerer på at Moe kaller det «ikke inngripende tiltak». Å pålegge hele befolkningen å tildekke ansiktet er svært inngripende, sa Løvik. Hun hadde fått flere innspill på at munnbind er svært inngripende og at det begrenser hverdagen og fører til at folk isolerer seg.

LES OGSÅ: - Det skaper fremdeles stor usikkerhet

Frp snudde i saken

Elin Marie Andreassen uttalte i Adresseavisen mandag at hun ville støtte opphevelsen av munnbindpåbudet.

Hun ombestemte seg i løpet av mandagen.

- Meningene er delte om dette. Jeg har også delte meninger. I går var jeg ikke i tvil om å støtte kommunedirektøren. I løpet av dagen vokste bekymringen for at det blir mye fram og tilbake og at smittesituasjonen er helt annerledes i andre deler av landet. Responsen jeg får blant folk er at de lurer på hvorfor vi letter nå, mens smitten vokser i resten av landet, sa Andreassen.

Hun fortalte at hensynet til butikkansatte er med i hennes vurdering.

- Det er bekymring blant de ansatte i butikkene. De frykter at munnbindbruken går ned - og de har ikke valgfrihet til hvor mye de eksponeres for. Jeg har tvilt meg fram til at jeg vil støtte forslaget til Erling Moe, sa Andreassen.

LES OGSÅ: Fire nye tilfeller av koronaviruset i Trondheim

Høyre usikker helt til votering

Høyres Ingrid Skjøtskift var veldig usikker på hva kommunen burde gjøre.

- Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme. Dette handler om både smittevern og kommunikasjon. Det er krevende når avisen både har sak om sterk anbefaling og en anbefaling om å oppheve påbudet, samt en sak om ny og mer smittsomt virus.

Høyre stemte til slutt for innstillingen.

Tvilende støtte fra Ap

Aps gruppeleder Roar Aas har også tvilt seg fram til å stemme for innstillingen.

- Vi må ha tiltak som står i tråd med situasjonen nå, sa Aas, men ville at kommunelegen også redegjorde for dilemmaet med kommunikasjon.

- Jeg har også tvilt. Påbud var jo veien for å folk til å bruke munnbind på bussen. Da virket ikke anbefalingen. I januar sto smitten i taket – og vi innførte direkte påbud i offentlige rom. Nå tror vi at det har festet seg i befolkningen at de skal bruke munnbind. Men vi mener altså at det ikke er grunnlag for å ha påbudet i forskrift og knytte straffeansvar til det, svarte Røsstad.

LES OGSÅ: Kommuneoverlegen: - Min sterke tydelige anbefaling er å bruke munnbind i det offentlige rom

Dette gjelder nå:

Formannskapet vedtar å videreføre følgende i lokal forskrift:

  • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand
  • Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser
  • Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
  • Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og lignende.
  • Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.
  • Registrering av alle kunder på serveringssteder

Formannskapet vedtar å ikke videreføre følgende i lokal forskrift:

  • Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

  • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/arbeid/skole/barnehage til 10 personer per uke
  • Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
  • Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Med unntak av butikker/kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/kulturaktivitet.

Ap, Sp, SV, MDG og H stemte for innstillingen.

Rødt stemte sammen med Venstre og Frp for å forlenge munnbindpåbudet, men forslaget ble nedstemt.


Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag

På forsiden nå