Nå skal Trondheims koronahåndtering granskes

Tirsdag starter høringene om Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien. Både politikerne og toppene i administrasjonen skal ettergås.

Saken oppdateres.

Tirsdag klokken 15.30 startet kontrollutvalgets innledende høring om koronahåndteringen i byen. Dette skal lede frem til kontrollutvalgets bestilling av en granskning av håndteringen.

Møtet blir holdt i bystyresalen, og streames til byens innbyggere.

Se møtet direkte øverst i saken.

Dette er de fire mest sentrale i kommunens koronahåndtering. Fra venstre: kommuneoverlege Tove Røsstad, ordfører Rita Ottervik, kommunedirektør Morten Wolden og tidligere helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.  Foto: Christine Schefte

Ordføreren har meldt avbud

Ordfører Rita Ottervik er syk og møter ikke på høringen, bekrefter kontrollutvalgets leder Rolf Jarle Brøske.

Ottervik var invitert for å redegjøre for:

 • Politisk behandling av krise- og beredskapsplaner i forkant av pandemien
 • Involvering av politisk nivå i forbindelse med korona
 • Avgrensning mellom politisk og administrativt nivå
 • Samhandling mot andre kommuner, regionale og nasjonale myndigheter
 • Ordførerens rolle i kriseledelsen

- Ottervik vil bli innkalt til vårt neste møte 7. juni, informerer Brøske.

Dette er programmet:

(Anslåtte tidspunkt)

15:30 Kommunedirektør Morten Wolden

 • Etablerte (beredskaps)planer før pandemien inntraff
 • Kriseledelsens sammensetning, mandat og arbeid
 • Opprettholdelse av daglig drift vs. Kriseledelse
 • Arbeidsmetodikk og steg i krisehåndteringen
 • Involvering av, og ivaretagelse av ansatte
 • Samhandling mot andre kommuner, regionale og nasjonale myndigheter
 • Kommunikasjonsstrategi


16:00 Spørsmål og kommentarer.

Følgende deltar i tillegg til kommunedirektøren

Tidligere helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen

Kommunelege Tove Røsstad

Leder av Smittesporingsenheten


16:30 Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen

Slik gjennomføres evaluering, kontroll og granskning av koronahåndtering i andre sammenlignbare kommuner


16:45 Egil Matsen, leder av Statens koronakommisjon II

Koronakommisjonens arbeid for å sikre best mulig læring


17:00 Diskusjon og innspill til kontrollutvalgets plan for revisjon av Trondheim kommunes koronahåndtering


17:20 Avslutning


På forsiden nå