Saupstad/Kolstad kan bli Norges mest attraktive sted i 2021

I konkurranse med populære Henningsvær i Lofoten samt byene Skien og Porsgrunn konkurrerer nå bydelen Saupstad/Kolstad om Attraktiv by-prisen 2021.

Levende lokalsamfunn: Fatma Akdenir (25), Hacer Akdemir (36), Leyla Akdemir (48) Asije Koca (46) og Emine Akdemir Önal (46) koste seg på en da mange sittegruppene som ligger rundt om i blokkbebyggelsen på Saupstad. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Det opplyser Regjeringen i en pressemelding fredag.

Levende lokalsamfunn

— Vi trenger levende og attraktive lokalsamfunn over hele landet. For å vise frem de beste eksemplene, vil vi dele ut en pris til Norges mest attraktive by eller tettsted, skriver Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i pressemeldingen.

Bydelen Saupstad/Kolstad er et av 388 nominasjoner til Attraktiv by-prisen. Nå har de av en jury blitt valgt ut som en av tre finalister.

- Et gjennomgående tema blant årets finalister er samarbeid. Samarbeid er en forutsetning for god og bærekraftig byutvikling, både mellom innbyggere og ulike aktører, men også på tvers av tradisjonelle sektorer, sier Alexandria Algard, leder for Attraktivby-juryen.

LYST TIL Å LES MER SAUPSTAD: Tema Saupstad

Bredt samspill

Det vises til at god byutvikling krever at mange aktører trekker i samme retning. Årets tre finalister er gode eksempler på hvordan man oppnår sterke resultater gjennom bredt samspill.

- Årets finalister bruker samarbeid til å drive by- og stedsutviklingen på ulike nivåer - i bydelen, i tettstedet og i byområdet. Det er innovasjon i hvordan en samarbeider i praksis og hvordan dette skaper medeierskap og lokalt engasjement, mener Algard.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skal besøke finalistene. Det ser han frem til.

— Alle de tre finalistene er gode kandidater som samen med befolkningen, næringslivet og frivillig sektor, har utviklet bærekraftige og attraktive steder. Jeg ser frem til å reise på besøk til alle finalistene og til slutt dele ut prisen til vinnerstedet som juryen velger, sier Astrup.

Dersom smittesituasjonen tillater det skal juryen etter planen besøke de tre finalistene i juni.

SJEKK DENNE: Podcast: Saupstad Calling: - Hvis kjærligheten er sterk, tror jeg man kommer over det meste!

Juryens omtale av Saupstad/Kolstad

Om finalisten i Trondheim skriver juryen:

Bydelen Saupstad / Kolstad i Trondheim ble bygget ut på 60- og 70-tallet etter en helhetlig plan som var banebrytende i sin tid, med fokus på boligkvalitet og rause uteområder. I 2013 viste fellesarealer tydelige tegn på forfall og næringsgrunnlaget i lokalsenteret var sviktende, ikke ulikt utviklingen i andre drabantbyer.

Dette var bakgrunnen for at Trondheim kommune tok initiativ til et syv-årig områdeløft hvor delprosjekter er utviklet og gjennomført i samarbeid med innbyggerne, lokale aktører og institusjoner. Resultatene viser seg gjennom bedre forbindelser, videreutvikling av “glemte” byrom, snarveier, ny videregående skole og sportsfasiliteter, oppusset bydelskafe og oppgradering av torget som er bydelens viktigste byrom for 5000 innbyggere. Tiltak som at byutvikling ble eget valgfag på skolen viser hvordan prosjektet har operert tverrsektorielt for å nå ulike brukergrupper, og særlig barn og unge.

Juryen mener at områdeløftet på Saupstad / Kolstad viser at offentlig styringsvilje og tverrfaglig, helhetlig og langsiktig arbeid gir effekt. Juryen oppfatter at byreparasjon gjennom små og store prosjekter, hvor brukerinvolvering, samarbeid og dialog skaper engasjement og medeierskap, er en metodikk som flere byer og tettsteder kan lære av.


På forsiden nå