Forlenger de strenge koronareglene i Trondheim

Sist uke stengte Trondheim det meste. Med seks mot fem stemmer vedtok formannskapet å forlenge reglene til torsdag.

Saken oppdateres.

Oppdatert med stemmetall.

Høyre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og KrF sto bak forslaget om forlenge koronatiltakene til torsdag. Det ble vedtatt med seks mot fem stemmer.

Begrunnelsen er at da vet vi mer om smittesituasjonen.

Sp, Frp, Venstre og Pensjonitspartiet (fem stemmer) stemte for å åpne forsiktig fra tirsdag.

Kommunedirektøren gikk inn for å forlenge dagens koronaforskrift ei uke fram i tid.

Politikerne skulle i dagens formannskapsmøte avgjøre om dagens strenge koronaforskrift skal forlenges eller endres. Mandag kveld fortalte Adresseavisen at seks partier har gått sammen for å myke opp koronareglene i Trondheim. Ap er på glid og kan gi flertall for skjenking på restauranter.

Les også advarselen fra lederen av smittesporinga i Trondheim: Advarer mot å åpne opp nå

Det lå sju forslag fra politikerne til endringer av dagens midlertidige koronaforskrift i Trondheim. Debatten gikk på om skjenkeforbundet skal oppheves og om treningssenter og svømmehaller også skal kunne holde åpent for voksne.

Takk til innbyggerne

Ordfører Rita Ottervik (Ap) åpnet sitt innlegg med å si takk:

- Vi har all grunn til å si takk til befolkningen som har fulgt forskrifter og anbefalingene kommunen har gitt. Selv om noen ikke er så forsiktig som vi skulle ønske, følger de fleste lojalt opp. Det er det grunn til å takke for. Vi kan få inntrykk av at veldig mange bryter reglene. Den oppfatningen deler ikke jeg, sier ordføreren. I sitt innlegg sier hun at hun kunne skrevet under på hele innlegget fra Ingrid Skjøtskift (H) (se nedenfor).

- Jeg tror det er fornuftig å ha is i magen og se om trenden med nedadgående smittetrend varer. Alle enkelttiltakene kan hver for seg være greie, men det er summen som blir problematisk, sa ordføreren.

Geirmund Lykke (KrF) sier han merker seg at flere politikere går bort fra fagekspertisens skjønn og setter sitt eget skjønn først. Han er bekymret for at politikerne er mer bekymret for næringsinteressene og følgene skjenkestoppen fører til, enn vanlige folks fritidsaktiviter og muligheter til sosial omgang.

Se også Adresseavisens koronaoversikt i Trøndelag

Dagens forskrift skal gjelde to dager til

- Utfordringen er at FHI og alle andre som jobber med smittevern, anbefaler en uke til med de samme strenge reglene. Vi støtter forslaget fra Ingrid Skjøtskift om å forlenge dagens forskrift i to dager til i første omgang. Ser vi en nedadgående trend torsdag, kan vi i Ap gå med på å lette på tiltakene, sa Arbeiderpartiets Roar Aas. Han ønsker seg et omforent forslag. Han understreker at vi ikke er veldig mye klokere torsdag.

- Men vi er litt klokere, sier Aas og ber Venstre støtte forslaget om å forlenge tiltakene to dager til.

Erling Moe svarte at de alltid vil vite mer - om en dag, ei uke eller en måned. Han argumenterer for en forsiktig gjenåpning av treningssenter, svømmehaller og å tillate skjenking med sterke begrensinger.

Vil lytte til faglige råd

Ingrid Skjøtskift kommer med forslag om å forlenge dagens forskrift med to dager og innkalle på nytt formannskapet torsdag. Hun sier at da vil politikerne ha smittetall etter testinga tirsdag og onsdag.

- De tallene vi har så langt, gir ikke et trygt grunnlag for å konkludere med åpning, det er de faglige rådene klinkende klar på. De faglige rådene er klinkende klare, sier Ingrid Skjøtskift.

- Dersom vi letter på tiltakene for tidlig, risikerer vi en situasjon som drar ut i tid og som gir en større belastning for hele samfunnet. Vi ønsker en mest mulig normal sommer. Vi må ikke sette sommeren på spill, sier hun og legger fram dette forslaget:

Forslag om forlengelse

«Formannskapet mener smitteverntiltakene skal være forholdsmessige, og skape størst mulig grad av forutsigbarhet. Det er foreløpig usikkert om vi ser en nedgang i smitten i Trondheim som gir godt nok grunnlag for å trappe ned smitteverntiltakene. En forlengelse av det lokale smitteutbruddet vil kunne forsinke gjenåpningen av byen og sette flere arbeidsplasser i fare. Formannskapet mener tydelige tiltak, forankret i smittevernfaglige vurderinger, er nødvendig for å få kontroll med det lokale smitteutbruddet. Formannskapet ber om at kommunedirektøren gjør en ny vurdering av smittetrenden basert på oppdaterte tall tirsdag, eventuelt onsdag ettermiddag. Formannskapet innkalles og settes som bystyre i nytt møte denne uken med sikte på at tiltak kan trappes ned i kommende helg, og Trondheim kan gjenåpne på linje med resten av landet, forutsatt at det lokale smitteutbruddet er under kontroll.»

Forslaget er fremmet på vegne av Høyre, Ap, MDG, SV og KrF.

Vil tillate skjenking og åpne treningssenter

- Vi må ta et tak for folkehelsa og åpne treningssenter og svømmehaller i dag, sier Marte Løvik (Sp). Hun la fram et forslag om dette på vegne av Frp, Sp, Venstre, Rødt og Uavhengige.

Elin Marie Andreassen (Frp) legger fram et forslag om å tillate skjenking på utesteder:

- Stengte skjenkesteder gir færre alternativer. Det virker uforholdsmessig når uteplassene er stengt at folk samles ute i parken. Jeg har gått med en urven følelse om at skjenkestoppen kan ha medvirket til at flere samler seg ute, sa hun i debatten.

- Er effekten av å stenge vesentlig mye bedre enn å la virksomhetene holde åpent under strenge regler, spør Andreassen.

Vil gå fra stengt til strengt

- Vi ønsker å gå fra stengt til strengt, sa hun og la fram forslaget på vegne av Frp, Sp, Venstre, Rødt og Uavhengige :

§ 7 Serverings- og skjenkesteder

«Alle serverings- og skjenkestedene skal ha skriftlig gjesteliste gjennom hele åpningstiden. Gjesteliste skal kunne vises frem for kontroll på kort varsel. Alle serverings- og skjenkestedene skal praktisere forhåndsbestilling av bord fra klokken 17:00.

Det skal være minimum 1 meter mellom gjester som ikke sitter ved samme bord.Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 6 personer, med mindre alle ved bordet tilhører samme husstand. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering.Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (middag). Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.»

- For få i karantene?

Marte Løvik (Sp): - Setter vi for få i karantene i Trondheim? Hva skjer dersom vi får et mye større utbrudd? Vi har bare stenging av kjøpesentrene igjen i verktøyskuffen, sa senterpartiets formannskapsrepsententant. Løvik etterlyste også vaksine til de under 18. Hun mente smittetallet var lavt. Det siste var ikke kommuneoverlege Elizabeth Kimbell enig i.

Morten Wolden sa i sitt svar at han mener kommunen ligger på et rett nivå når det gjelder karantene.

- Det er god overholdelse av smittevernreglene i Trondheim. Unntaket er aldersgruppa 20 pluss som nok er «skitlei», sa Wolden.

- Vi er alle sammen skitlei, svarte Marte Løvik tilbake til Wolden.

LES OGSÅ: St. Olav bekrefter at indisk mutasjon er påvist i Trondheim

Advarte mot å åpne for tidlig

- Det er fortsatt høyt smittetall i Trondheim, sa kommuneoverlege Elizabeth Kimbell i sin orientering til formannskapet.

- Sist uke var det 144 smittede siste uke. Det er en fallende trend, men det er fortsatt høye uketall. Utbredelsen av deltaviruset er fortsatt uavklart. Det er fortsatt en del ukjent smitte i samfunnet, sier hun og legger til:

- Vi har mange mindre utbrudd som til dels går på tvers av hverandre.

Kimbell viste til at Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å åpne igjen etter bare ei uke med strenge tiltak.

- Vi trenger kontaktreduserende tiltak på samfunnsnivå. Letter man på tiltak for tidlig, risikerer vi at smittesituasjonen drar ut. Det gir en større belastning for samfunnet enn å åpne opp for tidlig, sa kommuneoverlegen.

Hun tror det er store muligheter for å lette tiltakene om ei uke.

  Foto: skjermdump

LES OGSÅ: 57 elever og ansatte ved fem trondheimsskoler smittet på tre uker

Trondheim skiller seg ut

Kommunedirektør Morten Wolden startet koronabehandlingen med å slå fast at det er en synkende smittetrend nasjonalt, men Trondheim og Kristiansand skiller seg ut. I Trondheim var det 13 nye smittede siste døgn. Det var forholdsvis få testet.

- Det er fortsatt et stykke til vi har kontroll, sier han og minner om at det er økende smitte blant barn i kommunen. Han la til at ti prosent har ukjent smittekilde og at deltaviruset er bekreftet i Trondheim. 7-8000 med risikosykdom har ennå ikke fått andrevaksine.


Dagens forskrift

Dette er noen av reglene i den midlertidige koronaforskriften som ble vedtatt 31. mai og gjelder til 8. juni:

  • Påbud om bruk av munnbind.
  • Ikke lov for utesteder å servere alkohol.
  • Alle arrangementer blir forbudt
  • Du kan ikke ha besøk av mer enn to gjester innendørs og fem utendørs.

Treningssenter ble stengt for voksne over 20 år. Universiteter og høyskoler ble stengt med unntak for lesesaler og bibliotek og «dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet.»

Siste om smittetall: 13 smittet av koronaviruset i Trondheim mandag

På forsiden nå