Tirsdag var de splitta, nå står politikerne samla

Trondheimspolitikerne gjør torsdag et enstemmig vedtak om hvilke koronaregler skal gjelde i byen framover, selv om noen partier egentlig var klare for større lettelser i tiltakene.

Saken oppdateres.

I over en uke har Trondheim hatt veldig strenge koronatiltak.

Tirsdag splitta koronareglene formannskapet, nå står politikerne samla om hvilke regler som skal gjelde til førstkommende tirsdag.

I dag kom kommunedirektør Morten Wolden med forslag til ny smittevernforskrift, som blant annet vil lempe på kravene om skjenkestopp og stengte treningssenter.

Politikerne reagerte positivt på forslaget, men det er politikerne som skal ta den endelige avgjørelsen. I TV-vinduet over kan du se debatten.

Rett før formannskapsmøtet diskuterte politikerne hvorvidt de ville åpne mer enn det kommunedirektøren foreslo.

Blant annet ville KrF og Venstre vurdere en åpning for arrangement.

Politikerne har imidlertid blitt enige om å gå inn for kommunedirektørens forslag til hvilke regler som skal gjelde fram til tirsdag, muligens med noen mindre endringer.

Se kommunedirektørens forslag til regler her.

Vil vurdere flere lettelser tirsdag

I forslagene innsendt fra politikerne rett før møtet, kommer det fram at alle partier stiller seg bak å be om et forslag fra administrasjonen til førstkommende tirsdag - om «hvordan man gradvis kan gjenåpne» en rekke flere tilbud (se faktaboks).

- Jeg er glad for at vi er samstemte om dette, sier Aps Roar Aas når han legger fram ønsket om hvilke lettelser politikerne vil ha vurderinger av tirsdag.

Roar Aas (Ap)  Foto: Richard Sagen

- Jeg vil spesielt trekke fram breddeidretten og kulturnæringa som nå er stengt, og ikke minst de store begrensningene i private hjem, sier Aas.

KrF: Vanskelig å forklare

I tillegg til det enstemmige forslaget, kommer en konstellasjon av partier med tre tilleggsforslag til kommunedirektørens forslag (se faktaboks).


Disse tilleggsforslagene er levert fra politikerne før møtet:

Samtlige partier:

Kommunedirektøren bes forbereder en sak til førstkommende formannskapet på hvordan man gradvis kan gjenåpne:

 • Breddeidretten, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs for de over 20 år.
 • Kino, teater, konsertsteder, museer og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs
 • Arrangement/tilstelninger i regi av tros- og livssynssamfunn bør være likt som antallet på kultur- og fritidsarrangementer.
 • Forsiktig gjenåpning av kultur og idrettsarrangementer utendørs med antallsbegrensinger.
 • Eventuelt andre områder kan også vurderes under forutsetning av at smittetall fortsatt er på et lavt nivå
 • Vurdere grunnlaget for å pålegge hjemmekontor.
 • Vurdere når restriksjonene som gjelder private hjem kan oppheves.
 • Vurdere når antall nærkontakter ikke må begrenses av et gitt antall
 • H, Frp, Ap, V, Sp og Uavhengig:

  • Påbud om stenging gjelder likevel ikke i aktivitetsparker utendørs, der avstand mellom utøvere i ulike kohorter blir ivaretatt, og antall samtidig besøkende begrenses.
  • Formannskapet ber kommunedirektøren sikre at forskriftsfestede krav til skjenke- og serveringssteder følges opp med kontroller, at avvik følges opp og at brudd på forskriften i større grad sanksjoneres.
  • Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet under punktene 5a og 5b. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.


  Kommunedirektør Morten Wolden sier at den nye forskriften som blir vedtatt i dag gjelder fra klokka 18.00 torsdag ettermiddag.

  - Dette er ikke noe vi tar lett på. Vi forventer selvsagt at de tiltakene som fortsatt gjelder blir fulgt. Og at man nå benytter muligheten med lettelser til å følge opp med det som forventes, sier Frps gruppeleder Elin Marie Andreassen i debatten i formannskapsmøtet.

  Hun foreslo lettelser tirsdag uten å få flertall for det. Det gjorde også Marte Løvik (Sp). Hun tar opp i møtet at hun synes det er utfordrende med så strenge tiltak, når kommunen selv plasserer seg på smittenivå 3.

  - Det er kjempeutfordrende. Heldigvis er det bare noen få dager til vi skal vurdere situasjonen på nytt, sier hun.

  - Det er utrolig bra at det nå er et grunnlag for forsiktig gjenåpning. Det viser også at det var rett å ta disse to ekstra dagene. Det er mye triveligere å diskutere åpning enn nedstengning, men det må skje gradvis for å sikre at den gode trenden fortsetter, sier Ingrid Skjøtskift (Høyre).

  - Det er positivt at det er grunnlag for ytterligere åpning etter hvert hvis trenden fortsetter. For nå er det vanskelig å forklare til folk hvorfor vi skal ha strengere rammer enn i Oslo, når vi hørte på nyhetene i dag at det var 60 smitta i Oslo siste døgn. Folketallet i Oslo er ikke så mye større at det er så lett å forklare hvorfor vi må holde igjen som vi nå gjør, Geirmund Lykke (KrF).

  - Det er ikke en allmenn skjenking vi går inn for nå, for det er så strenge begrensninger til retten til å servere alkohol. Men vi går inn for at serverings- og restaurantbransjen kan starte opp igjen under trygge rammer, sier Erling Moe (V).

  MDG: Synes vi åpner litt feil

  Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier i debatten at kommunen fortsatt advarer folk mot å reise over kommunegrensene.

  Varaordfører Mona Berger (SV) sier politikerne har fått mange henvendelser om tiltakene.

  - Jeg er glad vi står samla om hvordan vi går videre fram til tirsdag. Og det er veldig gledelig at det går framover. Nå må målet være at reglene i Trondheim ikke skal være strengere enn de nasjonale så raskt som mulig, selvfølgelig innen trygge rammer, sa varaordfører Mona Berger (SV).

  - Jeg synes vi åpner litt feil. Jeg synes vi kunne åpna noe av kulturen i dag, så det ble jevnere fordelt. Men jeg kommer ikke med noe forslag om det nå for å ikke drive med prinsipprytteri, for det er fint at vi står samla om det vi gjør nå. Men jeg ville likevel si det, sier Ola Lund Renolen (MDG), og kom med en forventning til at kulturen må stå for tur i neste uke.

  Les også: Kom med gladnyhet om vaksine i formannskapet

  Ville se an i to ekstra dager

  Det var altså 31. mai Trondheim stengte ned igjen etter flere måneder med lave smittetall og god kontroll. Flere utbrudd sørget for at smittetallene gikk opp, og blant annet ble kapasiteten på smittesporing brukt som argument for å stenge ned.

  Gjennom den siste uken har flere tatt til orde for at det er for strenge regler, og at næringsvirksomheten i Trondheim blør hardere enn på lenge. Opprinnelig skulle politikerne vedta ny forskrift tirsdag, men et flertall ville se an utviklingen i to dager til.

  - Vi har hatt en positiv utvikling i Trondheim de siste dagene, men det var nyttig å få to ekstra dager før ny vurdering. Nå er det også tre-fire dager før ytterligere ny vurdering. Men det er fortsatt usikkerhet rundt Delta-virus og C36-viruset, sier kommunedirektør Wolden.

  Kommuneoverlege Elisabeth Kimbell sier det fortsatt er usikkerhet tilknyttet smittesituasjonen, og behov for kontaktreduserende tiltak på samfunnsnivå.

  Hun sier at totalen er viktig, og dermed ha forsiktige lettelser frem til ny evaluering som skal skje innen neste møtet 15. juni.

  - Vi vil forebygge oppbluss, at smittesituasjon drar ut og at det medfører økt totalbelastning for samfunnet, sier hun og påpeker at forslag til forskrift er basert på dialogmøter, og kunnskap fra smittesporing

  Les også: Kommuneoverlegen med gladnyhet: - En viktig milepæl i Trondheim er nådd

  Her er forslaget fra kommunedirektøren, som politikerne diskuterer torsdag ettermiddag:

  1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5B: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå

  a. Forbud mot arrangementer

  b. Påbud om hjemmekontor

  c. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler

  d. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

  e. Plikt til å bruke munnbind

  2. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5C: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – noe høyt tiltaksnivå

  a. Stenging av virksomheter

  3. Formannskapet vedtar i tillegg følgende påbud i lokal forskrift:

  a. Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn fem gjester

  b. Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21

  c. Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett)

  d. Påbud om bordbestilling på serveringssteder med skjenkebevilling, registrering av alle kunder

  4. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

  a. Begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole)

  Det foreslås at denne forskriften gjelder til 15. juni. Se forskriften i sin helhet her


  Ukas gjest: Bendik Rognes

  På forsiden nå