Se debatten om nye koronaregler her

Politikerne vil åpne mer enn Wolden og co

Formannskapet skal debattere og vedta byens nye koronaregler tirsdag. Politikerne varsler endringer, og debatten ser du her.

Saken oppdateres.

Mandag formiddag la kommunedirektør Morten Wolden frem forslaget til den nye smittevernforskriften som skal diskuteres i formannskapet tirsdag. Som kjent startet den forsiktige gjenåpningen av Trondheim med skjenkelettelser og åpning av treningssenter i forrige uke, og nå vil kommunedirektøren åpne ytterligere.

Det er det politiske Trondheim helt enige i, men går lenger enn kommunedirektørens forslag. For der Wolden og co. vil ha et minimum av personer til stede på arrangement, vil flertallet av Trondheim-politikerne ha de samme reglene som det er nasjonalt (se faktaboksen)


Flertallsforslaget om antall på arrangement

Her er forslaget som Erling Moe (V) har flertall for:

Forslaget til §4 bokstav a, b og c erstattes med bestemmelsene i siste endret nasjonal forskrift § 13a, bokstavene A,B og C, slik at flere kan delta på arrangement enn det innstillingen foreslår.

----

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav e, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b. 50 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel

1. 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

2. 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

c. 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer

b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

d. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved arrangementer angitt i § 13c tredje ledd bokstav f inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.


– Vi må over på nasjonale regler når det gjelder arrangement. Det er spesielt viktig for kultur og idrett, skriver Erling Moe (V) i en sms til Adresseavisen tirsdag morgen.

Politikerne i Trondheim diskuterer ny smittevernforskrift tirsdag.  Foto: Kim Nygård

LES OGSÅ: Trues med søksmål - åpner for nye skjenkeregler til uka

LES OGSÅ: Fem nye smittede i Trondheim

Dobling av antall publikummere

Det er han som fremmet forslaget. Det vil bety at det blant annet kan samles 200 publikummere på arrangement innendørs hvor alle sitter på tilviste plasser. Utendørs vil det bli lov med 600, men da fordeles i minst tre grupper. Det blir også lov til å ha 20 personer innendørs og 30 utendørs på privat sammenkomst.

Julie Indstad Hole (Ap) har flertall på forslaget om at voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand, i tråd med de nasjonale reglene. Kommunedirektøren ville kun ha henholdsvis 10 og 20 personer.

- Det gjelder også fritidsaktiviteter som organsierte øvelser, treninger og prøver for korps og teater.

I tillegg til dette har Ap's Roar Aas fått med seg alle partiene på at kommunedirektøren skal forberede en sak til neste formannskap hvor Trondheim skal legge seg på nasjonale gjenåpningsregler. Såfremt det ikke blir mer smitte i byen.

Det er også flertall for at forskriften ikke skal vare i to uker, men at det tas ny vurdering allerede neste tirsdag.


Ukas gjest: Bendik RognesPå forsiden nå