Slik blir studiestarten ved NTNU

Rundt 80 prosent av høstens undervisning skal etter planen gjennomføres fysisk.

Fra høsten åpnes det for mer fysisk undervisning på NTNU, men immatrikuleringen vil foregå digitalt.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Sommeren går mot slutten og NTNU gjør seg klar til å ta imot nye og gamle studenter i Trondheim.

Torsdag sendte universitetet ut en pressemelding om den nært forestående studiestarten, som på grunn av koronasituasjonen blir annerledes også i år.

Digital immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien, som vanligvis holdes på Gløshaugen, skal som i fjor holdes digitalt, men hvert enkelt studieprogram ser den sammen i auditorier og klasserom. For å begrense antallet studenter på campus, skal seremonien sendes tre ganger mandag 16. august.

Immatrikuleringen markerer også åpningen av fadderuka, som varer til søndag 29. august. Den vil være tilnærmet normal, men med noen begrensninger, ifølge pressemeldingen.

For å håndtere mulige utfordringer knyttet til smittevern i fadderuka har NTNU opprettet en «task force» som skal være behjelpelig i slike spørsmål.

80 prosent fysisk

For studenter har tiden etter 12. mars i fjor vært sterkt preget av digital undervisning. Det blir det ikke helt slutt av fra høsten, men nå begynner klasserom og auditorier å åpne igjen.

Fordi regelen om å holde én meters avstand fremdeles gjelder, kan ikke undervisningen foregå på campus i like stor grad som før. Likevel skriver NTNU i pressemeldingen at de planlegger for at rundt 80% prosent av undervisningen vil være fysisk.

På forsiden nå