Trondheim innfører selvtesting for elever

Trondheim kommune skriver i en pressemelding mandag kveld at hurtigtester for barn og unge skal bedre testkapasiteten.

Totalt var det 359 personer som fikk påvist smitte i Trondheim i løpet av fredag, lørdag og søndag.  Foto: Arkiv

Saken oppdateres.

«Trondheim kommune sender nå ut hurtigtester til skolene. Disse testene skal brukes til å teste barn og unge raskt ut av smittekarantene», står det i pressemeldingen.

«Skoler der det forekommer smitte vil nå få tildelt hurtigtester for å dele ut til elevene og deres foresatte. På denne måten vil foresatte kunne gjennomføre hurtigtester hjemme og sende smittevernkontoret beskjed på e-post dersom denne testen er positiv», står det videre i meldingen.

Beskjed om positiv hurtigtest sendes til: positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no, forklarer Trondheim kommune.

Ønsker fortgang

Trondheim kommune har de siste dagene opplevd rekordhøye smittetall. Det har ført til lang ventetid for å ta koronatest.

Kommunalsjef skole i Trondheim kommune, Jannicke Akse, sier til Adresseavisen at de håper det nye tiltaket skal bidra til bedre testkapasitet i kommunen.

– Vi ønsker å få testet så mange som mulig så fort som mulig, og slik at man får svar så raskt som mulig, opplyser hun.

– En del av hensikten er selvfølgelig også at vi ønsker å ha elevene på skolen, i stedet for at de sitter hjemme og venter på å bli testet. Det er viktig for oss å få elevene tilbake i skolen, forklarer kommunalsjefen.

Akse sier at tiltaket vil ha størst effekt dersom flest mulig gjennomfører hurtigtesten hjemme. Samtidig har hun forståelse for at de yngste elevene kanskje vil gjennomføre testen på en teststasjon.

«Hvis foresatte ønsker at hurtigtesten skal foregå på teststasjon, må de bestille test via kommunens hjemmeside», skriver kommunen i pressemeldingen mandag kveld.

Blir fulgt opp

I pressemeldingen mandag kveld opplyser kommunen at en positiv hurtigtest nå vil bli fulgt opp av smittevernkontoret.

«Den som tester positivt på hurtigtest vil bli prioritert og satt opp til PCR-test fra smittevernkontoret. De trenger ikke å bestille test-time selv, men får beskjed om test-time», heter det i meldingen.

«Smittesporingsteamet prioriterer å telefonisk kontakte personer under 20 år med positiv covid-19 test. Smittesporingen vil da avklare hvorvidt skoler er berørt og iverksette nødvendige tiltak», står det videre i pressemeldingen.

Hjemmetest

Kommunen skriver at hurtigtesting av barn i barneskole enten kan gjøres som hjemmetest eller foregå på kommunens teststasjoner.

«Testpakken for hjemmetesting vil inneholde tre tester per elev. Testene distribueres via skolen. Skolen avtaler tidspunkt for utlevering», forklarer Trondheim kommune.

Testplan

I pressemeldingen forklarer kommunen også hvordan testene skal gjennomføres:

«Første test tas så raskt som mulig. Første gang du tester deg regnes som dag 1.

  • Ved negativ test kan barnet komme tilbake til skolen.
  • Ved positiv test følges barnet opp med PCR-test og holdes hjemme i karantene. Foresatt varsler rektor.

I påvente av svar på denne testen er de øvrige husstandsmedlemmer (også søsken) i karantene etter vanlige retningslinjer gjeldende for voksne. Dette avgjøres ut fra om husstandsmedlemmer er vaksinert etc.

Test 2 tas tredje dag etter eksponering og test 3 tas femte dag.

  • Ved negativ test kan barnet fortsette i skolen som vanlig.
  • Ved positiv test følges barnet opp med PCR-test og holdes hjemme i karantene. Foresatt varsler rektor.

I påvente av svar på denne testen er husstandsmedlemmer i karantene etter vanlige retningslinjer gjeldende for voksne», forklarer kommunen.

Kommunalsjef Akse forteller at andre og tredje test skal gjennomføres selv om den første testen er negativ.

Ansatte i skoler

Trondheim kommune forklarer at følgende gjelder for berørte ansatte i skoler:

«Fullvaksinerte: Skal ikke i karantene, ingen tiltak. Ved symptomer er reglene som før: karantene og PCR-test så raskt som mulig.

Delvaksinerte (minst 3 uker og ikke lenger enn 15 uker siden første dose): Disse skal ikke i karantene. Skal ta test (PCR) mellom dag 3 og 7 etter siste eksponering, men kan jobbe i påvente av svar. Ved symptomer er reglene som før: karantene og PCR-test.

Uvaksinert: Ansatte skal i karantene som før, de kan teste seg ut av karantene gitt negativ PCR-test tatt dag 7 etter eksponering», opplyser kommunen.

«Dersom ansatte får påvist positiv korona-test skal vedkommende umiddelbart gå i isolasjon som beskrevet i regler som gitt av FHI, og husstandsmedlemmer skal i karantene. Ansatt varsler rektor og sine nærkontakter utenfor skolen og ber dem teste seg. Rektor iverksetter tiltak som beskrevet ovenfor i denne meldingen», forklarer Trondheim kommune.

Ikke først ute

Kommunalsjef Akse sier at det i første omgang sendes ut hurtigtester til skoler der det har vært smitte i det siste eller der det er mistanke om smitte.

– Så vil det bli vurdert om vi skal øke og teste flere eller teste mer jevnlig. Nå er det viktigst å få testet flest mulig der det er behov. Det vil frigjøre kapasitet, påpeker hun.

Akse forteller at Trondheim kommune ikke er først ute med dette tiltaket. Kommunalsjefen sier at blant annet Rana kommune har gjennomført noe lignende.

LES OGSÅ: Må være hjemme med sykt barn i påvente av test

LES OGSÅ: 359 nye smittetilfeller i Trondheim

På forsiden nå