Dette er kommunedirektørens forslag til nye koronaregler i Trondheim

Kommunedirektøren foreslår å droppe munnbindpåbudet - men anbefaler fortsatt at man bruker det når man tar kollektivtransport eller drosje.

Kommunedirektør Morten Wolden ser ikke behovet for å opprettholde lokale begrensninger i forskriften, så lenge smittebildet holder seg som nå.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Tirsdag møtes politikerne i formannskapet i Trondheim for å vedta ny midlertidig smittevernforskrift.

Kommunedirektør Morten Wolden foreslår der flere lettelser fra dagens gjeldende forskrift.

LES OGSÅ: Kommuneoverlegen har gitt råd om å lette på reglene i Trondheim

Dette er forslaget

1. Formannskapet vedtar å forlenge følgende regel i midlertidig lokal forskrift:

Uvaksinerte elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

a. Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

b. Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel der man ikke kan holde minst en meters avstand.

c. Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdommer over 12 år, samt sjåfør, ved bruk av drosje.

Forskriften trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 26.09.2021.

LES OGSÅ: Dette er de nåværende koronareglene

Høy vaksinasjonsandel

Wolden skriver i sitt forslag til vedtak at så lenge antall smittetilfeller holder seg på et begrenset nivå som nå, er det ikke forholdsmessig å opprettholde lokale begrensende forskriftskrav.

Dette med bakgrunn i at vaksinasjonsdekningen nå er på 92,8 prosent blant befolkningen over 18 år for første dose, og 77,6 prosent for andre dose.

Han skriver også at det ikke blir behov for å videreføre gjeldende regel om testing av skoleelever over 18 år etter 27. september, da det blir nye regler for testing og karantene.

- Den største endringen blir at plikt til smittekarantene kun vil omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer til smittede personer. Karantenen kan erstattes av testregime. Øvrige ikke- eller delvaksinerte nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære personer slipper pliktig karantene, men oppfordres til å teste seg og begrense sosial kontakt inntil testsvar foreligger, skriver han.

Han skriver videre at det skal være lav terskel for testing ved symptomer de første ti dagene etter smitteeksponering. Testing kan foregå enten ved kommunal teststasjon eller ved selvtest hjemme.

På forsiden nå