Dette er koronareglene i Trondheim nå

Et samlet formannskap vedtok onsdag nye koronaregler i Trondheim. Vedtaket kommer etter vedvarende høye smittetall særlig blant barn og unge i byen.

Formannskapet har vedtatt nye koronaregler for Trondheim. Reglene varer til 24. november.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Dette er påbudene og anbefalingene som gjelder fra onsdag ettermiddag:

«I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre. Forskriften trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 24.11.2021.

Formannskapet vedtar følgende påbud i lokal forskrift:

1. Påbud om bruk av munnbind i drosje, der man ikke kan holde minst en meter avstand til andre. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

2. Påbud om munnbind på kollektivreiser der man ikke kan holde minst én meter avstand til andre.

3. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

4. Trafikklysmodellen innføres i grunnskolen.

Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

5. For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

  • Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  • Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.
  • Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f. eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

6. Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å teste seg.

7. Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

8. Anbefaling om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.

9. Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings og hulltaking tjenester etc. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.»

LES OGSÅ: Adresseavisen dekket formannskapsmøtet - les referat her

På forsiden nå