Smittesituasjonen skaper utfordringer for kommunale tjenester

Bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenestene får følger for kvaliteten i tjenestene på flere områder i Trondheim kommune. 

Saken oppdateres.

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

- Den generelle smittespredningen i Trondheim har ført til at smittesituasjonen ved flere helse- og velferdssenter, helsehus, legetjenester, hjemmetjenester og øvrige helse- og velferdstjenester i kommunen har økt i omfang, skriver de.

Det er både beboere, tjenestemottakere og medarbeidere som er smittet.

Lenger ventetid

- Smitten dreier seg om flere typer luftveisinfeksjoner, ikke bare covid-19. Det varierer mellom enkeltstående episoder og langvarige smitteperioder. Det har ført til en svært krevende bemanningssituasjon. Bemanningen i tjenestene er ganske marginal, og det merkes raskt når noen er fraværende, skriver kommunen videre.

En stor del av helsepersonellet jobber også med testing, smittesporing og vaksinasjon. I tillegg kan ikke vikarbyrå stille med personell.

- Innbyggerne kan erfare at det er mer kø på telefoner og lenger tid å vente på avtaler hos fastleger og legevakt. Vi er takknemlige for forståelse og tålmodighet fra innbyggere og tjenestemottakere i den situasjonen vi står i nå, skriver kommunen.

Tredje vaksinedose

Strategien for å håndtere pandemien i Trondheim kommune er å bremse smittespredningen mest mulig for å kunne opprettholde forsvarlig bemanning til de ulike tjenestene. Risikoen for alvorlig sykdom er liten for de aller fleste. Når det gjelder de uvaksinerte voksne og de eldste så har de større risiko for alvorlig sykdom.

- Vi har godt håp om at de utfordringer vi ser nå, vil bedre seg frem mot jul når de eldste samt helsepersonellet har fått en tredje dose vaksine.

På forsiden nå