Får E6 høyere fartsgrense? Avklaringen kan komme til sommeren

Statens vegvesen skal vurdere om fartsgrensen på deler av E6 mellom Trondheim og Melhus kan settes opp.

KAN FÅ HØYERE FARTSGRENSE: E6 mellom Jaktøyen og Melhus sentrum har i dag fartsgrense 90 km/t. Nå vil Statens vegvesen avklare om farten kan settes opp til 100 km/t.  Foto: Martin Haugland Andersen

Saken oppdateres.

Statens vegvesen håper å få på plass en avklaring av om fartsgrensen på deler av E6 mellom Trondheim og Melhus kan settes opp før sommeren 2022.

Helge Stabursvik i Statens vegvesen.   Foto: Frank Lervik

- Vi bør se på hele strekningen mellom Tiller og Melhus sentrum under ett. Jeg håper at vi får gjort denne vurderingen frem til sommeren 2022, sier Helge Stabursvik, som er seksjonsleder i Statens vegvesen Transportforvaltning Trøndelag.

Heimdalsmyra og Melhus

Adresseavisen har i flere artikler omtalt muligheten for økning av fartsgrensen på to konkrete strekninger på E6 mellom Tiller og Melhus:

  • E6 over Heimdalsmyra. E6 er bygget som fullverdig motorvei på strekningen - med fire kjørefelt og fysisk skille mellom kjøreretningene, men har likevel samme fartsgrense som i Væretunnelen der E6 har langt lavere standard. Påfallende mange kjører for fort over Heimdalsmyra, og i 2020 sa Vegvesenet at det kunne bli aktuelt å øke fartsgrensen der.

  • E6 Jaktøyen - Melhus sentrum. Den cirka tre kilometer lange strekningen har i dag fartsgrense 90 km/t. Strekningen ligger midt i mellom en 100-sone og Nye Veiers E6-prosjekt sør for Melhus, der fartsgrensen blir 110 km/t og som skal stå ferdig til sommeren. Statens vegvesen har ønsket å sette opp fartsgrensa på strekningen før Nye Veier-strekningen åpner. Tidligere i år varslet Vegvesenet at de ville søke om å få sette opp fartsgrensa til 100 km/t på strekningen.

Det er på disse to strekningene at Statens vegvesen nå håper å avklare om fartsgrensene kan settes opp.

- Vi skaper flere lovbrytere

Ifølge Helge Stabursvik har Statens vegvesen enda ikke sendt søknaden om å få sette opp fartsgrensen mellom Jaktøyen og Melhus sentrum.

- Hvorfor ikke?

- Vi har ikke hatt tid til å prioritere dette og se på det. Vi må se på en del geometriske forhold. Det dreier seg om krav til siktlengde i Brubakktunnelen som har en litt krapp sving, og vi må også vurdere om avkjøringsrampen til «park and ride» er lang nok for fartsgrense 100 km/t, sier han.

Ifølge Stabursvik vil Vegvesenet søke om å få sette opp farten på strekningen dersom de veifaglige forholdene tilsier det.

- Nye Veier åpner snart videre med fartsgrense 110 km/t. Er det ikke bare tida og veien med denne søknaden?

- Det er veldig uheldig med en strekning som har fartsgrense 90, 110 og 100. Det er ikke ønskelig for trafikksikkerheten og folks respekt for fartsgrensene. Man tar gjerne med seg den farten man har, og vi skaper flere lovbrytere. Så er det imidlertid noen geometriske forutsetninger som legger føringer for hva vi kan akseptere. Det går også på sikkerhet, for eksempel risiko for ulykker ved for kort siktlengde, sier han.

- Jeg har håp om at vi må få gjennomført dette, slik at det er klart til nye E6 mellom Melhus sentrum og Kvål åpner i sommer. Det spørs om vi får en avklaring på geometrien, og om det blir akseptert, sier Stabursvik.

BRUBAKKTUNNELEN: Statens vegvesen vil se på kravene til siktlengde i Brubakktunnelen på E6 i Melhus, som har en litt krapp sving, ifølge Stabursvik.  Foto: Vegard Eggen (arkivbilde)

LES OGSÅ: Her vil Statens vegvesen sette opp fartsgrensa til 100 km/t

Noe er feil på Heimdalsmyra

Når det gjelder E6 over Heimdalsmyra så vet Statens vegvesen av både egne målinger og av Utrykningspolitiets kontroller, at fartsnivået er adskillig høyere enn 80 km/t - som er dagens fartsgrense.

- Da er det noe som er feil. Da vil vi gjerne vurdere om fartsgrense 90 km/t er mer korrekt, for da blir adferden til trafikantene mer i tråd med fartsgrensene og vi lurer ikke folk til å kjøre fortere enn det de skal, sier Stabursvik.

- Det går hovedsakelig på å få vurdert lengdene på av- og påkjøringsrampene. De er bygget for fartsgrense 80 km/t. Det vi burde ha fått vurdert er lengden på dem, og om det er innafor å øke fartsgrensen. Det går også på veibredder.

MER FART?: Statens vegvesen vil vurdere om fartsgrense 90 km/t er mer korrekt på Heimdalsmyra.  Foto: Vegard Eggen

LES OGSÅ: Åpner for å sette opp fartsgrensa på Heimdalsmyra

Opp til Vegdirektoratet

- Mener dere det kan være fornuftig med fartsgrense 90 km/t på Heimdalsmyra?

- Ja. Ut ifra adferd og hastighetsnivået vi observerer, vil vi få en mer riktig fartsgrense med 90 km/t, hvis de andre forholdene er akseptable.

Han sier Statens vegvesen vil søke Vegdirektoratet om å sette opp fartsgrensa over Heimdalsmyra dersom de veifaglige forholdene tilsier det.

- En helhetlig vurdering av trafikksikkerheten er overordnet, sier han.

Det vil bli opp til Vegdirektoratet å vurdere eventuelle søknader om fartsøkning mellom Tiller og Melhus sentrum.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå