Trondheim kommune endrer korona-råd om barns fritidsaktiviteter

Trondheim kommune har fredag besluttet å endre anbefalinger for barn i veilederen for idrett, kultur og fritidsaktiviteter.

Barn på skoler med gult nivå kan delta på fritidsaktiviteter som alle andre barn, anbefaler nå kommunen.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

- Det vil ikke lenger være slik at barn fra skoler på gult nivå må forholde seg annerledes enn barn på skoler med grønt nivå, heter det i en pressemelding fredag.

- Ikke faglig grunnlag

Det er to årsaker til at kommunen nå gjennomfører endringen, ifølge pressemeldingen:

  • Anbefalingen om begrensninger knyttet til barn på skoler på gult nivå skapte store utfordringer for hvordan dette skulle kunne forstås og gjennomføres.
  • Barn på skoler med gult nivå, og som har gjennomgått covid-19, opplevde at deres fritidsaktiviteter ble begrenset på grunn av formuleringene i veilederen, noe det ikke er faglig grunnlag for.

Disse punktene gjorde at de medisinsk faglige rådgiverne i kommunen gjennomgikk veilederen på nytt. De har anbefalt å trekke anbefalingen om restriksjoner for elever på skoler på gult nivå.

- Ikke delta i aktiviteter med symptomer

- Kommunen henstiller ledere ved ulike idretts, kultur og fritidsaktiviteter om å kommuniserer disse anbefalingene til sine utøverne, skriver kommunen videre:

  • Barn og voksne som bor sammen med en smittet person anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter. Dette gjelder i sju dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og er uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  • Den som er syk og har symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals, skal ikke delta i fritidsaktivitet. Ved mistanke om covid-19-smitte er det viktig å teste seg og forholde seg til kommunens koronainformasjon.
  • Det skal legges til rette for at utøvere, trenere/instruktører og publikum har god tilgang til å vaske/sprite hender.
På forsiden nå