Foreslår strengere tiltak

Trondheims politikere skal vedta nye koronaregler tirsdag.

Busspassasjerer med munnbind som venter på buss i Elgeseter gate i Trondheim.   Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto)

Saken oppdateres.

– Saken skal behandles klokken 12.15 tirsdag, sier ordfører Rita Ottervik til Adresseavisen.

I tillegg til munnbindreglene som allerede gjelder, foreslår kommunedirektøren blant annet at arrangører og serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger på gjester.

Kommunedirektøren vil også ha påbud om munnbind på innendørs offentlige arrangementer der man ikke kan holde minst én meters avstand til hverandre.

– Det er en vanskelig situasjon, fordi hvis vi bare tar det lokale i betraktning har smittetrykket flatet noe ut. Men så kommer den lumske varianten av viruset. Det er bebudet nasjonale tiltak, og kanskje må vi gjøre mindre endringer lokalt. Men det handler mest om å forberede seg på den enda mer smittsomme varianten, sier Ottervik.

Dette er kommunedirektørens forslag til nye koronaregler i Trondheim:

1. Påbud om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

2. Påbud om munnbind på kollektivreiser med buss og trikk.

3. Påbud om bruk av munnbind i butikker og kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter avstand til andre.

4. Påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling.

5. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

6. Trafikklysmodellen brukes i grunnskolen.

Kommunedirektøren foreslår følgende nye påbud:

7. Arrangører og serveringssteder med skjenkeløyve skal registrere kontaktopplysninger på alle gjester

8. Påbud om munnbind på innendørs offentlig arrangement der man ikke kan holde minst én meters avstand til hverandre. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på eventuelt fast tilvist plass eller ved et bord.

Følgende sterke anbefalinger ønskes videreført:

9. For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i sju dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, eventuelt hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig

10. Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.

11. Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

12. Det anbefales bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking-tjenester. Påbudet gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

På forsiden nå