Kommunedirektøren anbefaler å lette på lokale koronatiltak i Trondheim

Kommunedirektøren i Trondheim ønsker å gjøre det enklere for folk å følge koronareglene, og foreslår derfor at Trondheim kaster lokale tiltak og kun følger nasjonale regler.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Tirsdag samles formannskapet i Trondheim. Der skal de blant annet drøfte koronasituasjonen i byen.

I saksfremlegget fra kommunedirektør Morten Wolden foreslår han at Trondheim kommune skal følge nasjonale råd og regler.

Dagens lokale forskrift i Trondheim, som ble vedtatt 8. desember, er noe strengere enn den nasjonale, da den lokale forskriften krever bruk av munnbind uavhengig av om man kan holde avstand til øvrige medpassasjerer i kollektivtrafikken.

Wolden foreslår altså å fjerne dette, slik at innbyggere i Trondheim fremover kun er pålagt å benytte munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

- For befolkningen vil det være viktig å ha færrest mulig og mest mulig entydige regler å forholde seg til, også med tanke på den store mobiliteten det er både innad i regionen og mellom landsdelene. Det anbefales derfor å ikke videreføre lokal forskrift. Når det gjelder anbefaling om å ikke delta i sosiale sammenhenger dersom man er husstandsmedlem til smittede personer, er også det ivaretatt i nasjonal forskrift ved at det 14. desember ble innført nye karanteneregler for husstandsmedlemmer, skriver han i saksfremlegget.

LES OGSÅ: Dette er de nasjonale koronareglene som gjelder nå

- Befolkningen er godt beskyttet

- Smittesituasjonen har vist en jevn bedring de siste månedene, og lokale og nasjonale tiltak har redusert smittespredning med deltavarianten. Nå er imidlertid omikronvarianten blitt dominerende også i Trondheim. Den smitter lettere, og man anser ikke at dagens smittetitlak er tilstrekkelig for å hindre økt smittespredning av denne, skriver kommunedirektøren videre.

Han trekker imidlertid frem at befolkningen nå er godt beskyttet ved at 91 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert og knapt 90 prosent i aldersgruppen 65+ er vaksinert med en tredje oppfriskningsdose.

- Kommunen er også godt i gang med en tredje dose til den generelle befolkningen over 45 år og til aldersgruppen 18-44 år med underliggende risikotilstander, skriver han videre.

LES OGSÅ: Nå står omikron for tre fjerdedeler av de positive prøvene i Trøndelag

Tror de fleste vil bli smittet

Han peker videre på at nasjonale helsemyndigheter vurderer det slik at det meste av befolkingen kommer til å bli smittet av omikronvarianten - uavhengig av vaksinestatus.

- Strategien fremover vil ikke være å stoppe utbredelsen av denne, men å bremse, slik at smittespredningen skjer over et lengre tidsrom, for å dermed hindre stort samtidig sykefravær og overbelastning av helsetjenestene.

Kommunen er i dialog med apotekene om bistand til vaksinering. Også Forsvaret og fylkeskommunal tannhelsetjeneste har stilt ressurser til disposisjon.

LES OGSÅ: 209 nye smittede i Trondheim i helga

På forsiden nå