Urolig for vaksinetempoet - ber flere bestille time: - Ikke vent på SMS

Den siste uka har Trondheim slitt med at ledige vaksinetimer ikke blir fylt opp, og slik er det også til uka. Nå ber kommunen folk bestille vaksine så fort det har gått tjue uker siden sist, uavhengig av om de har fått SMS.

Wenche Dehli er helse- og velferdsdirektør i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Kommuneledelsen i Trondheim er bekymret for tempoet i vaksineringen.

Det er nå flere ledige timer til vaksinasjon, både lørdag og neste uke.

- Trondheim har den høyeste vaksinasjonsgraden i landet av storbyene, men det har vært litt fram og tilbake med tredjedosen og hvem som skal først og sist, så folk blir kanskje litt avventende. Bekymringa mi går på at vi ikke får rask nok oppslutning om tredjedosen, og at folk ikke er raske nok til å bestille seg time, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

- Jeg tror folk venter på at det kommer en SMS om at de kan gå inn og bestille time, og når den kommer, går de kanskje ikke inn og bestiller med en gang, eller de finner ikke en time som passer, og så går det litt tid før de sjekker igjen.

Hun har ett klart budskap:

- Ikke vent på SMS. Hvis det har gått 20 uker siden sist vaksinasjon, kan du bestille time.

Økt kapasitet

Kommunen har nå kapasitet til å vaksinere over 2000 personer daglig - men har noen dager opp mot hundre ledige timer. Det overordnede målet er at alle over 18 år skal være vaksinert med tredje dose innen utgangen av februar.

- Den siste uka har vi slitt med at ledige timer ikke blir fylt opp. Min sterke anbefaling til innbyggerne i Trondheim nå, er at alle de som vet at det har gått 20 uker, går inn og bestiller seg time for boosterdose, slik at de er sterkere beskyttet når de blir smittet, sier også kommunedirektør Morten Wolden.

Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim, er bekymret for vaksinasjonstempoet.   Foto: Morten Antonsen

Det er ventet at antallet smittede i Trondheim vil øke videre i tiden framover, etter en kraftig oppsving de siste ukene.

Større risiko enn noen gang

Vaksinering er viktig for å unngå at antallet sykehusinnleggelser blir for høyt.

- Nå har vi bygd opp bra kapasitet, så det er viktig at folk melder seg raskt, også i forhold til smittetoppen som er varsla nå, sier Dehli.

- Risikoen for å bli smittet nå, kan bli større enn noen gang. Når så mange smittes i løpet av kort tid, vil risikoen for å bli alvorlig syk være større enn noen gang for de som ikke er vaksinerte. Vaksinene vil beskytte den enkelte godt, sier hun.

I Trondheim er det vaksinering på Sluppen og på Statens Hus i sentrum av Trondheim nå, og begge tilbudene har også drop-in-vaksinering hvor det er mulig å få både dose en og to. De over 60 kan også få 3.dose på Statens Hus.

- Vi har en særlig oppfordring til de som er over 85 år, særlig kvinnene. I denne gruppa var det veldig god oppslutning om første og andre dose, men flere bør ta tredje dose enn de som har gjort det til nå, sier hun.

Når ikke vaksinemål

Regjeringen satte egentlig som mål at alle over 45 år skulle være vaksinert i landets kommuner ved utgangen av inneværende uke. Det ble imidlertid raskt klart at de fleste kommunene i landet ikke ville nå dette målet, blant annet fordi det ikke har gått lang nok tid siden første dose.

Nå er neste vaksinemål å vaksinere alle over 18 innen utgangen av februar.

Det er imidlertid allerede klart at vaksinemålet ryker, siden det er krav om at det skal ha gått tjue uker fra andre vaksinedose til tredje.

Tallene viser at det ved utgangen av februar (uke 8) vil være ca. 6000 over 18 år som ennå ikke har nådd 20 ukers-intervallet.

- Akkurat nå bekymrer jeg meg mer for at ikke folk booker seg vaksinetime, enn at regjeringen ikke har fått med seg at mange kommuner ikke har mulighet til å nå de oppsatte målene på grunn av skeivfordeling av vaksiner i fjor, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Trondheim fikk ekstra-penger

Fredag ble det ifølge Wolden klart at Trondheim får 1,3 mill av en ny statlig pott for å intensivere innsatsen inn mot uvaksinerte, og da spesielt en del innvandrergrupper.

- Vi vet at en del nasjoner fra tidligere Øst-Europa er overrepresentert i denne gruppen, og vi har igjen tatt kontakt mot næringsliv og arbeidsplasser for å stille oss til disposisjon, sier Wolden.

Han opplyser at Trondheim fortsatt har «noen tusen» uvaksinerte, og peker på to forhold som gjør at det er alvorlig:

- Selv om de utgjør en bitteliten del av befolkningen så begynner de å dominere sykehusinnleggelsene, de risikerer altså i langt større grad enn vaksinerte å bli alvorlig syke. Og så er det også slik at viktigste kriterium for å innføre nye nasjonale eller lokale tiltak er innlagte på intensiven. Derfor er det kjempeviktig at vi klarer å nå denne gruppen enda bedre.

På forsiden nå