Ber flyktninger registrere seg for å få rettigheter i Norge

Mandag var 108 flyktninger fra Ukraina registrert ved Trondheim politistasjon. 97 personer venter fortsatt på å bli registrert. I hele Trøndelag venter 245 på å bli registrert.

Wenche Dehli, kommunaldirektør for helse og velferd, sier ukrainske barn på flukt har startet på skole og barnehage i Trondheim. 

Saken oppdateres.

De fleste bor foreløpig hos fastboende slektninger, venner og bekjente. Dermed har de ingen rettigheter, utover akutt helsehjelp, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding tirsdag morgen.

Av de som er registrert i Trondheim er 40 flyktninger i kontakt med Flyktningehelseteam som er den kommunale helsetjenesten for nyankomne flyktninger.

I formannskapet tirsdag orienterte Wenche P. Dehli, helse og velferdsdirektør i Trondheim, om situasjonen. Der sa hun at det i hele Trøndelag, ifølge politiet, er 246 personer som er registrert, mens 245 personer venter på registrering.

- Per 4. april er det ikke bosatt noen flyktninger fra Ukraina. Foreløpig er det kun en forespørsel om å ta imot en familie på fire som om kort tid blir bosatt i kommunen, sier Dehli.

Bystyret vedtok onsdag i forrige uke å ta i mot samtlige av de 740 flyktningene staten har bedt Trondheim om å bosette i kommunen i år. Dermed står kommunen overfor en oppgave som er enda større enn under masseflukten fra Syria i årene 2015 og 2016.

LES OGSÅ: Politiet bekymret for svindel av flyktninger fra Ukraina

Bor hos slekt og venner

- Arbeidet med å bygge opp tjenester, kartlegge egnede boliger og å legge til rette for at barn og unge fra Ukraina skal få gå i barnehage og skole tok til nærmest umiddelbart etter at flyktningestrømmen fra Ukraina startet, sier Dehli.

Så langt har bare et fåtall ukrainere på flukt fra krigen blitt registrert i Trondheim.

Dehli understreker at også Trondheim som ansvarlig bosettingskommune vil strekke seg langt for å anvende slike ordninger, men at det uansett er svært viktig at ukrainere som har kommet til byen registrerer seg så fort som mulig.

- Med en gang de er registrert i systemet og får asylstatus oppnår de rettigheter som flyktninger og asylsøkere har i Norge, med helsehjelp, skolegang for barn, norskopplæring og kvalifisering til jobb og deltakelse i det norske samfunnet, sier hun.

LES OGSÅ: Frøydis vil ta imot: - Det har vært vanskelig å vite hva man kan gjøre

Barn har startet i skoler og barnehager

Trondheim er også bedt om å ta imot 30 enslige mindreårige fra Ukraina. Det er Omsorgsenheten i Barne - og familietjenesten (BFT) som får ansvar for denne gruppen, som trenger særlig tilrettelagte bo- og tjenestetilbud.

Barn i skolealder vil få plass på kommunens skoler, mens det også skal gjøres plass til mindre barn i en rekke barnehager. Det er tett samarbeid mellom kommunes enheter på både oppvekst og helse- og velferd.

- En del av jobben nå er å formidle relevant informasjon både på norsk og ukrainsk til flyktningene og innbyggere. Den jobben er vi i gang med, sier Dehli.

Hun sier at to barn har startet i barnehage og ett barn har fått tilbud. I tillegg har tre barn fra Ukraina startet på skole i Trondheim, og kommunen har fått melding om ytterligere 15 barn som trenger skoleplass.

- Det pågår dialog med familiene om de ønsker innføringstilbud eller ordinær skole. Foreldre og foresatte til barn i skolealder oppfordres til å ta kontakt med nærskolen der de bor og vil få tilbud om skoleplass i løpet av kort tid, orienterte hun om.

Info-møte etter påske

Etter påske planlegges et informasjonsmøte for ukrainske flyktninger som befinner seg i Trondheim. Ifølge Dehli vil møte i første omgang gjennomføres med ukrainsk forening og noen representanter fra ukrainske flyktninger som befinner seg i Trondheim. Både politiet og UDI vil delta på informasjonsmøtet. Tema vil være registrering, mottak, avtaler om alternativ mottaksplass (AMOT), helsetjenester og bosetting.

LES OGSÅ: Mange Trondhjemmere vil åpne hjemmet for flyktninger

På forsiden nå