Harde fronter i Domkirken

Hvis domkantor Oddbjørn Sæbø vinner frem med sitt krav i tingretten, kan det føre til oppsigelser og langvarige sykmeldinger i Nidarosdomen.

Saken oppdateres.

En av dem som angivelig vil sykmelde seg på ubestemt tid, er domkantor Per Fr. Bonsaksen, mens domkantor Vivianne Sydnes har varslet fra om at hun vil finne seg en annen jobb hvis Sæbø blir tatt tilbake i stillingen han ble ansatt i for seks år siden.

Samarbeidsproblemer

Dette opplyste Kirkelig Fellesråds advokat Mari Marthinsen da saken startet i Trondheim tingrett i går. Opplysningen stammer fra et notat fra kontorsjef Gunn Karlsaune i Nidaros Domkirke og illustrerer de samarbeidsproblemer som i flere år skal ha preget dagliglivet i Domen.

– Det vil skade samarbeidsmiljøet i kirken hvis Sæbø kommer tilbake i stillingen som domorganist, fremholdt Marthinsen som hevdet at Kirkelig Fellesråd var i sin fulle rett da det foretok en permanent omplassering av Sæbø til Strinda og Berg menigheter.

Sæbø har brakt saken inn for retten for å få tilbake stillingen han mener han fortsatt har krav på. Kirkelig Fellesråd hevder på sin side at Sæbø skapte et dårligere arbeidsmiljø i Domen da han for drøyt to år siden sto frem i Adresseavisen med kritikk av navngitte personer i en tilstandsrapport om Steinmeyer¿orgelet. Blant dem var domprost Knut Andresen, domkantor Per Fr. Bonsaksen og direktør Øivind Lunde i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Sæbø – en varsler

Sæbø selv definerte dette som en del av varslerrollen. Han hadde sagt ifra om at noe var galt i Domen, og denne rollen ble han intervjuet om av Adresseavisen ett år senere, noe han fikk kritikk for av foresatte i kirken.

Saken dreier seg om Kirkelig Fellesråd kan bruke sin styringsrett til å plassere Sæbø i en stilling utenfor Domen – selv om han er ansatt som domkantor.

Sæbøs prosessfullmektig Geir Høin fremholdt at omplasseringen er i strid med arbeidslivets spilleregler.

– I virkeligheten er det snakk om en degradering, som gjør at Sæbø mister muligheten til å opptre som orgelmusiker på høyt nivå. Orgelet i Strinda kirke er betegnet som byens dårligste, og det fratar ham sjansen til å utvikle seg som orgelkunstner. I Domen kunne han fremføre de vanskeligste verk innen orgellitteraturen, han har spilt ved nasjonale anledninger som prinsessebryllup – en mulighet han nå er blitt berøvet, sa Høin.

Omplassering

Sæbøs advokat pekte også på at Kirkelig fellesråd ved kirkeverge Kjell Inge Nordgård var innstilt på å si opp Sæbø i september 2005. I stedet ble han midlertidig omplassert mens kroningsjubileet pågikk sommeren 2006, men da det kom på tale å la Sæbø komme tilbake til Domen, kom det protester fra kontorsjef Gunn Karlsaune og andre ansatte som hadde mistet tilliten til ham, ble det fremholdt.

Sæbø sa at han var innstilt på å legge orgelsaken bak seg hvis han fikk komme tilbake til Domen. Dette hadde han også gitt uttrykk for både muntlig og i brev.

Kirkeverge Nordgård fremholdt at han hadde gjort flere forsøk på å komme i dialog med Sæbø om en minnelig ordning utenfor Domen, men det hadde Sæbø ikke vært villig til, sa han.

Saken avslutters i dag med flere vitneavhør. Administrator er tingrettsdommer Marianne Berg.

 
 
På forsiden nå