Lærerstreiken:

Politikerstøtte til streikende lærere

Politikere fra både Trondheim bystyre og fylkestinget i Sør-Trøndelag er kritisk til forhandlingsmandatet til Kommunenes Sentralforbund (KS) i lærerkonflikten.

Flere hundre streikende lærere møtte på Torvet i Trondheim.  Foto: Frank Lervik

Saken oppdateres.

Under et streikemøte på Torvet i Trondheim, med flere hundre streikende lærere til stede, rettet Marte Løvik (Sp), leder av oppvekstkomiteen i Trondheim kommune og Hanne Bjørnbet (A), leder for Opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, sterk kritikk mot KS på måten de har utarbeidet sitt forhandlingsmandat på.

- Mandatet har aldri vært diskutert i bystyret. Det har ikke vært ført en eneste diskusjon på lokalplan i forkant. Det er ekstremt frustrerende at KS har opptrådt på denne måten. Jeg er uenig i taktikken KS har valgt i  forhandlingene.  Vi må ha en langt bedre prosess neste gang, sa Marte Løvik til de streikede lærerne.

- Mandatet ikke godt nok forankret

Hanne Bjørnbet sa at Arbeiderpartiet kom til å ta initiativet til en diskusjom KS-mandatet i fylkeskommunen.

- Vi kjenner ikke oss igjen i den beskrivelsen KS gir av skolen og lærerne. Mandatet er ikke godt nok forankret i kommunene. Vi ønsker en bred debatt om dette når streiken er over, sier Bjørnbet til adressa.no

I sin streikeappell karakteriserte leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet Trondheim forhandlingene med KS som «en maktkamp, ikke en diskusjon».

- Vi kjenner oss ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen, sa Røsvoll, som henviste til et godt samarbeid både med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Det er grunn til å spørre: Hvor har KS fått mandatet sitt fra? sa Røsvoll.

- Gi lærerne tillit og frihet

Hanne Bjørnbet høstet kraftig applaus da hun i sin appell sa det var på tide å støtte opp under lærerne og å snakke positivt om de.

- Lærerne gjør verdens viktigste jobb. La de få tillit og frihet, sa Bjørnbet, som oppfordret KS til å «strekke seg langt» for å få til en avtale med lærerne.

- Det er på tide å bygge opp tilliten igjen, påpekte hun i appellen.

På forsiden nå