Ny vei med for liten kapasitet

Nye beregninger viser at det kan bli ca. 17 000 kjøretøyer i døgnet på Nordre avlastningsvei når den åpner neste år eller i 2010. Hvis tallene stemmer, har veien for dårlig kapasitet.

Saken oppdateres.

SI DIN MENING: Er veien god nok?

Den burde vært bygd med fire felt for å ta unna trafikken.

De nye trafikkberegningene har skapt bekymring i Statens vegvesen. Planene for Nordre avlastningsvei bygger på et helt annet tallmateriale, og i etaten har man vanskelig for å tro på de nye prognosene. Da reguleringsplanen ble utarbeidet i 2000, la man til grunn at ca. 12.000 kjøretøyer ville passere over Brattøra.

Forutsetningen var at man i Midtbyen innførte en restriktiv politikk overfor gjennomkjøringstrafikken. Transportplanen for Trondheim har lagt seg på en restriktiv linje.

Tviler på tallene

– Dersom de tallene som nå ligger på bordet hadde vært fremlagt i 2000, ville en fire felts vei vært svaret, sier prosjektleder Almar Aronsen.

– Men tallene ligger høyere enn det vi våger å tro på. Slike beregningsmodeller bygger på en rekke usikre faktorer, og dersom flere slike faktorer slår ut feil i samme retning, får vi et resultat som blir helt galt, sier Aronsen. Han forteller at det er nedsatt en ekspertgruppe som studerer disse tallene og andre beregninger.

Håpet er at de skal komme frem til tall man synes man kan stole på. Dersom man ikke lykkes med det, kan det bli aktuelt å sette i gang med nye beregninger, sier han.

Almar Aronsen er så sikker på at tallene er gale, at han er villig til å vedde på det. Hittil har ingen våget å satse imot.

Ferdig 2010

– Hvor stor tror du personlig at trafikken blir over Brattøra?

– Hvis den kommer opp i 14¿000 kjøretøyer åpningsåret, synes jeg det er ganske høyt, sier prosjektlederen. Slik det nå ligger an, blir avlastningsveien ferdig sent i 2009 eller tidlig i 2010.

De nye beregningene har fått konsekvenser for E6 Øst, som lenkes sammen med Nordre avlastningsvei. I fjor måtte den nye veibrua over Nidelven omreguleres fra to til fire felt. Og det svære veikrysset på Strindheim måtte også omgjøres. Det var frykt for at det kunne oppstå køer i tunnelen under Kuhaugen på grunn av for liten kapasitet i Strindheimkrysset.

– Dette viser at vi i Statens vegvesen har tatt de nye tallene inn over oss. De kom i tide for E6 Øst, men for sent for oss som driver med Nordre avlastningsvei, sier Almar Aronsen. E6 Øst er regulert som fire felts vei fra Nyhavna til Leangen.

Nær et problem

Vegdirektoratet har utarbeidet standarder som tilsier at dersom trafikken i en tunnel overstiger 12.000 kjøretøyer i døgnet, skal tunnelen ha fire kjørefelt.

Mye tyder på at kapasiteten blir for liten, både i Steinbergtunnelen og Skansentunnelen. De nye anslagene viser en årsdøgntrafikk på rundt 18.000 kjøretøyer i Steinbergtunnelen og 17.000 på Skansen.

– Vi befinner oss et sted mellom å ha en utfordring og et problem, kommenterer Aronsen.

 
På forsiden nå