Nå skal Gamle Bybro repareres

Arbeidet vil koste 3,7 millioner kroner og vare hele høsten.

Gamle Bybro har vært stengt for biltrafikk siden desember i fjor, etter at det ble oppdaget omfattende råteskader på brua. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Saken oppdateres.

- Vi har hatt et konsulentfirma som har undersøkt skadeomfanget, og vi har ansatt en entreprenør som skal reparere brua. Planen er at den skal stå ferdig rundt nyttår, sier kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen.

Gamle Bybro har vært stengt for motorferdsel siden sent i desember i fjor, etter at det ble funnet omfattende råteskader under brua.

SE VIDEO: Slik ser skadene ut under Gamle Bybro

LES OGSÅ: Gamle Bybro stengt i lang tid

Koster 3,7 millioner kroner

Ingeniør Hussein Abdullahi Ali ved Trondheim bydrift forteller at det er entreprenørfirmaet Consolvo AS som har fått jobben med å reparere brua. Kontrakten ble skrevet i går.

- Nå holder vi på å lage en fremdriftsplan. Målet er at reparasjonsarbeidet skal komme i gang i slutten av september eller starten av oktober. På grunn av arbeidets kompleksitet er det vanskelig å forutsi hvor lang tid dette vil ta. På bakgrunn av dette kan vi dessverre ikke oppgi noen eksakt dato på når arbeidet vil bli ferdigstilt, opplyser Ali.

Kontraktssummen mellom Trondheim kommune og entreprenøren er på rundt 3,7 millioner kroner.

Skal holdes åpen

Siden skadene ble oppdaget, har det vært restriksjoner også for store folkemengder om å oppholde seg på brua. Trondheim bydrift hadde blant annet egne vakter på brua 17. mai, for å forsikre at det ikke ble for stor belastning.

Selv om reparasjonene tar til i høst, er planen imidlertid å holde brua åpen for gående og syklende på samme måte som i dag.

- Vi kommer til å bygge en fylling i midten av elva, slik at den blir avlastet. Det gjør at den kan brukes mens reparasjonsarbeidet pågår, forklarer Aassved Hansen.

Kan åpne for biltrafikk igjen

Før skadene ble oppdaget, gikk det en god del biltrafikk over brua. I dagene etter at brua ble stengt for biltrafikk, oppsto det køer flere steder, før trafikantene fant nye ruter å kjøre.

Mens skadene på brua har vært under utredning, har debatten gått om hvorvidt brua skal stenges permanent for biltrafikk. Byutviklingssjefen forteller at det ikke er tatt noen beslutning på dette punktet.

- Det vil være en politisk beslutning. I utgangspunktet er det ingenting i veien for at brua kan bli åpnet for biltrafikk igjen etter at den er reparert, sier Aassved Hansen.

Gamle Bybro har sett bedre dager. Mange bjelker må skiftes ut på grunn av råte.  
    
      (Foto: TRONDHEIM BYDRIFT)

Gamle Bybro har sett bedre dager. Mange bjelker må skiftes ut på grunn av råte.   Foto: TRONDHEIM BYDRIFT

Brua har omfattende skader på undersiden. 
    
      (Foto: TRONDHEIM BYDRIFT)

Brua har omfattende skader på undersiden.  Foto: TRONDHEIM BYDRIFT

På forsiden nå