Skepsis til City Syd- utvidelse

Saken oppdateres.

Det politiske flertallet i Trondheim sender et tydelig signal til eierne av kjøpesenteret City Syd om planene for utvidelse av handels- og parkeringsarealet. Planen er å utvide med 29 000 kvadratmeter butikkareal til 68 000 kvm samt bygge 10 000 nye kvm kontorer. Representanter for partiene Ap, Sp, SV og Venstre stiller seg sterkt kritisk til omfanget av utvidelsen og viser til kommuneplanens arealdel der det fremgår at bare er mulig å bygge ca 26 000 kvm handelsareal i Tillerbyen frem til 2015, uten at dette påvirker den generelle markedstilveksten i andre senterområder i Trondheim. Utvidelsen på City Syd overstiger dette alene. De fire partiene er like kritiske til den kraftige utvidelse av p-arealet. De mener dette vil stimulere til økt biltrafikk og dermed også utslipp av klimagasser. Dette er en utvikling stikk i strid med det vi ønsker, hevder de fire partiene i en merknad som følger saken videre. Det skal nå utarbeides en reguleringsplan med konsekvensutredning.

På forsiden nå