Nå SKAL det hete Sjetnmarka

Myndighetene har bestemt seg; fra nå av skal Sjetnemarka hete Sjetnmarka.

Saken oppdateres.

Høsten 2006 raste debatten i Trondheim, etter det ble klart at Sjetnemarka ble foreslått å hete Sjetnmarka – altså uten e.

SI DIN MENING: Sjetnemarka eller Sjetnmarka?

I samme slengen kom det opp at også Stokkanhaugen skulle hete Stokkhaug, Væretrøa skifter navn til Værestrøa og boligområdet Bjørkmyr mellom Risvollan og Bratsberg blir hetende Bjørkmyra.

Kan ikke påklages

I går kunne Trondheim kommune kunngjøre at alt håp er ute for kritikerne. Den sentrale klagenemda for stedsnavnsaker har nemlig vedtatt de nye navnene.

Vedtakene er endelige og kan ikke lengre påklages.

I oktober 2006 forklarte statens navnekonsulent Ola Stemshaug hvorfor navnene nå skal endres, selv om dette er innarbeidede stedsnavn i Trondheim.

- Som navnekonsulent er vi nødt til å følge loven. Det innebærer at man skal ta utgangspunkt i den gamle skrivemåten og uttalen så fremt det ikke er spesielle grunner for å gjøre unntak, sa Stemshaug da.

Dialekt-argument

Væretrøa blir nå Værestrøa fordi s-en er en genitiv s på samme måte som med Væresholmen. Stokkanhaugen blir Stokkhaugen fordi det var det originale navnet.

- Det het dessuten Bjørkmyra fra gammelt av, og det er ingen grunn til å kalle boligområdet Bjørkmyr, sa Stemshaug om den beslutningen.

Også endringen fra Sjetnemarka til Sjetnmark har med historien å gjøre. Ifølge Stemshaug het området Sjetnmark fra gammelt av, men han dro også inn den trønderske dialekten som forklaring på navneskiftet.

- Å si Sjetnemarka er det samme som at en trønder skulle ha sagt «feskeboilla». Vi sier jo «feskboilla», illustrerte Stemshaug.

Nå blir det altså slik, Sjetnmarka.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå