Trondheimskonferansen:

- Regner med storstreik

AFP-general Stein Aamdal og LO-topp Arne Byrkjeflot mener det blir vanskelig å unngå en storstreik til våren: - AFP-kravet er ufravikelig.

Saken oppdateres.

Klubbleder ved Aker Kværner Verdal, Stein Aamdal, hadde ingen vanskelig oppgave da han i helga skulle mane til AFP-kamp på Trondheimskonferansen foran vårens lønnsoppgjør. Til høylydt jubel fra 560 oppildnede fagorganiserte og politikere i den etterhvert hete og tettpakkede Liv Ullmannsalen på Nova, fastlo lederen av aksjonen forsvarAFP at kravet om videreføring av dagens AFP-ordning ikke må bli en diskusjon om tall:

- Vi slåss for et prinsipp – retten til tidlig pensjon uten en livsvarig avkorting. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen ønsker å gi et flatt AFP-tillegg til alle og gjøre om ordningen til et arbeidsmarkedstiltak. Han vil ta fra dem som trenger det og gi til de som ikke trenger det, tordnet AFP-generalen.

LES OGSÅ:

Usolidarisk pensjonLamme privat sektor

AFP er den dampende hete poteten i årets tariffoppgjør, og det er ikke forventet at det såkalte AFP-utvalget, som er ledet av arbeids - og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, kommer til å bli enige.

Utvalget jobber nå på overtid, og den store hodepinen er å finne en løsning som både tilfredsstiller fagbevegelsens krav om en like god AFP-ordning som i dag, og pensjonsforliket på Stortinget. Forliket bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å stå lengst mulig i jobb, og vil derfor bli vanskelig å forene med fagbevegelsens krav om at en framtidig AFP-pensjonist ikke skal tape ved å gå av som 62-åring.

Det kan også gå mot et samordnet oppgjør til våren, fredag vedtok forbundsstyret i Fellesforbundet å anbefale dette. Dermed kan AFP-konflikten utløse en streik som vil lamme hele privat sektor.

- Tuktes og tvinges

Både Stein Aamdal og Trondheimkonferansens «far», Arne Byrkjeflot, mener det blir nesten umulig å unngå en storstreik:

- Denne kampen handler om alt det arbeiderbevegelsen er tuftet på – solidaritet og rettferdighet. Vi gir oss ikke, vi er forberedt og vi vil ha dette – koste hva det koste vil, gnistrer Byrkjeflot. Ifølge LO-toppen i Trondheim utviser regjeringen et foraktfullt syn på arbeidstakere:

- De tror at arbeidsfolk synes jobben er en pest og plage, og at de må tuktes og tvinges til å jobbe framfor å spille bridge og bingo. Sannheten er at ved siden av familien, er jobben det beste de har, og ikke noe de gir fra seg hvis de ikke må, sier Byrkjeflot.

- Men tåler den framtidige velferdsstaten denne ordningen?

- I dag koster den 28 milliarder i året, det er ikke store summer det er snakk om. Det kan for eksempel løses ved å øke skatten med én promille årlig fram til 2050, påpeker Byrkjeflot.

Det er forventet at forhandlingene avsluttes innen 1. april, og i helga vedtok Trondheimskonferansen at grunnplanet i fagbevegelsen skal møtes i Oslo 9. april for å vurdere resultatet. Deretter blir det uravstemning omkring 20. april.

- Da kan vi være i storstreik under 1. mai-feiringen i Trondheim. Jeg regner med det, sier Arne Byrkjeflot. 
På forsiden nå