Schiøtz vei

Hadde det ikke vært for Johannes Schiøtz, hadde kanskje ikke Ilabergene og deler av Bymarka vært skogkledd slik de er i dag.

Saken oppdateres.

Schiøtz vei går fra Roald Amundsens vei (Vestoppfarten) over Møllebakken og ender ved Aaengveien.

Johannes Schiøtz (1835-1897) var født i Stavanger som sønn av fogd Søren Daniel Schiøtz. Etter fullendt cand.jur.-eksamen, slo han tvert om og utdannet seg som skogmann. I 1861 ble han ansatt som forstassistent i Søndre Trondhjems amt. Her kastet han straks frem tanken om å kle Ilabergene med skog. Og han fikk støtte fra mange hold, blant andre stadsingeniør Gustav Adolf Dahl. Forslaget møtte heller ikke motstand i kommunestyret, og saken fikk en rask avgjørelse.

Fra 1873 var han forstmester ved Røros kobberverks eiendommer, men kom tilbake til Trondheim allerede etter tre år - da som forstmester i Søndre Trondhjems og Romsdals amt. Her ble han i 20 år, og da distriktet ble delt, valgte han Trøndelag som sitt arbeidsområde.

Schiøtz fikk ikke selv mye anledning til å følge med i skogplantingen i Bymarka, men det ble vel nærmest hans hjertesak. Hans etterfølger, forfatteren Christian Elster, fikk også navnet sitt knyttet til området - Elsterparken. Men det var Johannes Schiøtz som fikk et minnesmerke i parken, en bauta med portrett.

Schiøtz var gift to ganger. Først med Gregorine Martine Larsen som døde etter få års ekteskap, senere med Laura Dundas.

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå