Schiøtz vei

Hadde det ikke vært for Johannes Schiøtz, hadde kanskje ikke Ilabergene og deler av Bymarka vært skogkledd slik de er i dag.

Saken oppdateres.

Schiøtz vei går fra Roald Amundsens vei (Vestoppfarten) over Møllebakken og ender ved Aaengveien.

Johannes Schiøtz (1835-1897) var født i Stavanger som sønn av fogd Søren Daniel Schiøtz. Etter fullendt cand.jur.-eksamen, slo han tvert om og utdannet seg som skogmann. I 1861 ble han ansatt som forstassistent i Søndre Trondhjems amt. Her kastet han straks frem tanken om å kle Ilabergene med skog. Og han fikk støtte fra mange hold, blant andre stadsingeniør Gustav Adolf Dahl. Forslaget møtte heller ikke motstand i kommunestyret, og saken fikk en rask avgjørelse.

Fra 1873 var han forstmester ved Røros kobberverks eiendommer, men kom tilbake til Trondheim allerede etter tre år - da som forstmester i Søndre Trondhjems og Romsdals amt. Her ble han i 20 år, og da distriktet ble delt, valgte han Trøndelag som sitt arbeidsområde.

Schiøtz fikk ikke selv mye anledning til å følge med i skogplantingen i Bymarka, men det ble vel nærmest hans hjertesak. Hans etterfølger, forfatteren Christian Elster, fikk også navnet sitt knyttet til området - Elsterparken. Men det var Johannes Schiøtz som fikk et minnesmerke i parken, en bauta med portrett.

Schiøtz var gift to ganger. Først med Gregorine Martine Larsen som døde etter få års ekteskap, senere med Laura Dundas.

 
 
På forsiden nå