Dette venter de norske ebola-arbeiderne

For eksempel: Hva har vindretning å si for helsearbeidere i ebolarammede Vest-Afrika?

Infomøte for helsearbeidere om ebola St. Olavs Hospital. Sykepleiere vurderer å melde seg, men både praktiske og familiære hensyn må tas med i beslutningen. Fra Venstre: Merete Kvernmo, Eva Sivertsen, Eline Storvig  Foto: Marianne Tønset

Saken oppdateres.

50 helsearbeidere fra Midt-Norge har meldt seg til tjeneste i kampen mot ebola i Sierra Leone. Mange flere vurderer å søke om å få dra.

Forberedt, eller?

Mandag kveld inviterte derfor Capa Care og St. Olavs Hospital til informasjonsmøte for helsearbeidere under tittelen «Ebola – er vi forberedt?».

50-60 personer, kvinner i klart flertall, kom for å høre fra sykehusledelsen, St. Olavs egen smittevernlege og fra en lege og en sykepleier fra Leger uten grenser. De kom med helt klare råd og betraktninger ut fra sitt arbeid i de ebolarammede områdene.

Smittevern over alt

- 70 prosent av de som smittes i Vest-Afrika, dør av sykdommen. Derfor er det mange flere liv som kan reddes ved at vi hindrer smitte, sa Sissel Overvoll som er sykepleier på Rikshospitalet. Med tre ebolaoppdrag det siste året er hun en av Leger uten grensers mest erfarne feltarbeidere på ebola.

Hun beskrev for sine kolleger i auditoriet hva arbeidet består i, risikoen, arbeidsforhold og, ikke minst, hvordan man hindrer smitte.

Helsearbeidernes egen sikkerhet er, ifølge Overvoll, det viktigste for å kunne hjelpe.

- Ikke håndhils

Så derfor må alle forbehold tas:

- Ikke håndhils på noen du ikke har møtt før, ikke gi klemmer, stå to meter unna de du snakker med, om du ikke vet om de er smittet. Og pass på vindretningen. For er det noen som spytter litt når de snakker, kan viruset spres via spyttet, om du står for nære eller dråpen blåser mot deg, sa hun.

Og, nei, det er ikke lett. Verken å la være å behandle fordi du først må få på deg «romdrakten». Eller å la være å løfte opp et lite barn som kommer løpende mot deg. Eller gi en klem til en kollega som skal reise hjem.

Virkelighet vendt på hodet

Et tallfestet bilde på hvilken ganske så fremmed virkelighet som vil møte de som reiser fra Norge til Sierra Leone, var det professor i katastrofemedisin fra Karolinska, Johan von Schreeb, som leverte. Han koordinerte den utenlandske innsatsen i Sierra Leone for Verdens Helseorganisasjon i september, og er sentral i opptrening av svenske helsearbeidere før avreise til Vest-Afrika.

- Da den norske helsearbeideren ble behandlet for ebola var det 25 leger på én pasient. I Sierra Leone er det, ut fra legetettheten i landet, 25 pasienter i snitt per lege, sa han.

Regjeringen har besluttet at Norge skal slutte seg til det Storbritannias innsats mot ebola i Siarra Leone. Helse Bergen koordinerer og administrerer innsatsen som skal bestå av fire team på 15 helsearbeidere som skal bemanne behandlingssenter i. Mandag kveld ble stillingsannonsen lagt ut der norske helsearbeidere kan søke om å få reise til Moyamba i Sierra Leone.

Ikke bestemt seg

Blant de som var på plass i auditoriet i Kunnskapssenteret mandag kveld, var det en flere som ennå ikke har bestemt seg for om de skal søke.

- Jeg har jobbet for Capa Care i Sierra Leone før, men ikke med ebola. Den informasjonen vi har fått i dag tyder på at dette er bedre organisert og administrert enn jeg egentlig trodde. Når jeg ennå er litt usikker på å dra, er det hensynet til mine to barn som veier tyngst. Jeg er usikker på om jeg kan utsette meg selv for så høy risiko, sier anestesisykepleier Kyrre Nergaard som til daglig jobber ved St. Olav.

- Det hadde vært veldig spennende å dra. Jeg vet ikke ennå om jeg søker. Jeg må bestemme meg snart, men det er klart hendynet til sønnen min betyr mye, sier også smittevernsykepleier Eline Storgård, også hun ansatt ved St. Olavs Hospital.

Stolt over rekrutteringen

Landet over har flere hundre meldt sin interesse for å delta på Norges offisielle oppdrag i Sierra Leone. Innenfor Helse Midt-Norge er det om lag 50.

- Som sykehus er vi innstilt på å bidra betydelig. Jeg er veldig stolt over at så mange har meldt seg, sier viseadministrerende direktør Stein Kaasa ved St. Olavs Hospital.

Med rekrutteringsprosessen, koordinering med de britiske planene og opplæring i York i England, kan det ikke ventes ikke norske helsearbeidere i Sierra Leone før i midten av desember. Hvordan ebolaepidemien ser ut da, er det ingen som kan si noe sikkert om.

Leger uten grensers mest erfarne feltarbeidere på Ebola. Bjørn Fougner, sykepleier ved St. Olavs Hospital som i sommer deltok i oppbygging av Røde Kors sitt ebolasykehus i Sierra Leone. Håkon Bolkan fra Capa Care var arrangør. 
    
      (Foto: Marianne;Marianne Tønset)

Leger uten grensers mest erfarne feltarbeidere på Ebola. Bjørn Fougner, sykepleier ved St. Olavs Hospital som i sommer deltok i oppbygging av Røde Kors sitt ebolasykehus i Sierra Leone. Håkon Bolkan fra Capa Care var arrangør.  Foto: Marianne;Marianne Tønset

Anestesisykepleier Kyrre Nergaard vurderer å melde seg til tjeneste i ebolarammede Sierra Leone. Men hensynet til familien veier tungt i vurderingen. 
    
      (Foto: Marianne Tønset)

Anestesisykepleier Kyrre Nergaard vurderer å melde seg til tjeneste i ebolarammede Sierra Leone. Men hensynet til familien veier tungt i vurderingen.  Foto: Marianne Tønset

Sykepleier for Leger uten grenser, Sissel Overvoll, fortalte om virkeligheten i Sierra Leone. Infomøte for helsearbeidere om ebola St. Olavs Hospital. 
    
      (Foto: Marianne Tønset)

Sykepleier for Leger uten grenser, Sissel Overvoll, fortalte om virkeligheten i Sierra Leone. Infomøte for helsearbeidere om ebola St. Olavs Hospital.  Foto: Marianne Tønset

- Jeg er glad jeg ble evakuert raskt og problemfritt, sa den ebolasmittede norske helsearbeideren Silje Lehne Michalsen da hun møtte pressen etter å ha blitt friskmeldt mandag.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå