- Rasismen er en sosial sykdom

Søndag ble Krystallnatta markert på Torvet og Cissi Kleins plass i Trondheim.

Ameen Chilwan, fra det muslimske samfunnet i Trondheim, holdt appell på Torget.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Trondheim mot rasismes Krystallnattmarkering er blitt fast takst. I år har 23 organisasjoner sluttet seg til markeringen, fra Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Høyre via Unge Venstre, Amnesty og LO til Rød Ungdom og Norges Kommunistiske Parti.

Årets markering foregikk søndag på Torvet, mens Det mosaiske trossamfunn i Trondheim sin markering fant sted på Cissi Kleins plass.

Hensikten med markeringen er å minnes ofrene for Krystallnatten, og ta tydelig standpunkt mot rasisme, fascisme og antisemittisme, og at hets og trusler mot minoritetsgrupper ikke godtas.

- Sosial sykdom

Appellen ble holdt av Ameen Chilwan fra det muslimske samfunnet i Trondheim.

Chilwan betegnet rasismen som en sosial sykdom, og at rasmismen førte i sin tid til Krystallnatta. Beskjeden fra det Muslimske Samfunnet i Trondheim er ikke å tillate denne sykdommen å spre seg i samfunnet.

Anna Mørseth fra Palestinakomiteen leste dikt, mens Seed the Emcee sto for det musikalske innslaget.

Mørseth etterlyser gamle politiske aktive, som hun mener er fraværende i aksjoner som dette.

- Det er viktig å ta avstand fra nazismen og det som skjedde med jødene. Men i dag ser vi at muslimene blir utsatt for mye av det samme, mistenkeliggjøring og hets. Islamsk stat (IS) holder i dag på med mye av det samme som skjedde med jødene. De utraderer annerledestenkende. Vi må ikke tillate slik usunne holdninger å komme frem, sier Mørseth til Adresseavisen.

Toleransens dag

Krystallnatta er betegnelsen på natta mellom 9. november og 10. november 1938, som regnes som starten på folkemordet av jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper. I Tyskland og Østerrike ble rundt 200 jøder drept denne natten, 1400 synagoger brent ned og over 7500 butikker ødelagt.  Dagen etter var fortauene dekket av knust glass fra de jødiske forretninger, derfor betegnelsen Krystallnatta.

Rundt 60-70 mennesker møtte frem på Torvet. Mange av de unge på Torvet dro etterpå til Cissi Kleins plass som samlet nærmere dobbelt så mange.

Kent Hirsch sa i sin apell; Krystallnatta har fått en symbolkraft og griper inn i vår egen tid. Vi ser tusenvis av mennesker på flukt på grunn av etnisk og religiøs bakgrunn. Grensene i den rikeste delen av verden stenges for dem som trenger beskyttelse.

Hirsch mener vi i dagens Norge ser mye trangsynthet og lav toleranse for minoriteter.

- Det er viktig å samle alle gode krefter for et mer medmenneskelig samfunn, sa han kom med et forslag: - Denne dagen kan initiere en toleransens dag.

Ralph Buchmann holdt en bønn for de som døde i Holocaust.

Kent Hirsch holdt appell på Cissi Kleins plass. Hirsch mener vi i dagens Norge ser mye trangsynthet og lav toleranse for minoriteter.  
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Kent Hirsch holdt appell på Cissi Kleins plass. Hirsch mener vi i dagens Norge ser mye trangsynthet og lav toleranse for minoriteter.   Foto: Rune Petter Ness

Godt over hundre mennesker møtte frem til Det mosaiske trossamfunn i Trondheim sin markering på Cissi Kleins plass. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Godt over hundre mennesker møtte frem til Det mosaiske trossamfunn i Trondheim sin markering på Cissi Kleins plass.  Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå