To bruer blir varig fredet

I løpet av våren vil Riksantikvaren frede to bruer i Trondheim, nemlig Brattørbrua og Elgeseter bru.

Uten at det har direkte sammenheng med fredningen, vil Statens vegvesen fra årsskiftet nedskrive aksellasten over Brattørbrua.