Dømt for å ha drept Vibeche

48-åring dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap og likskjending.

Domsavsigelsen mot den dømte 48-åringen startet klokken 13.00 i dag. Her er dommerne som fulgte saken. I midten tingrettsdommer Anne Marie Selvaag.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Domsavsigelsen i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 13.00. Retten fant det bevist at den tiltalte 48-åringen drepte Vibeche Sofie Falck Danielsen (48) natt til 16. januar i år på soverommet i en leilighet i Kjøpmannsgata.

Mannen dømmes for forsettlig drap samt likskjending. På spørsmålet om mannen kappet av Falck Danielsens høyre lillefinger etter drapet, delte retten seg i et flertall og et mindretall. Meddommerne fant likskjendingen bevist i motsetning til tingrettsdommer Anne Marie Selvaag. Hun mente det forelå tvil om dette skjedde før eller etter Falck Danielsen døde, og at tvilen må komme tiltalte til gode.

Retten dømte deretter mannen til 14 års fengsel. De fant ingen formildende omstendigheter i saken.

Dette er i tråd med straffepåstanden som førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes la ned i sin prosedyre under siste dag av drapssaken.

- Dette er en riktig dom, sier Soknes til adressa.no rett etter domsavsigelsen.

I tillegg ble 48-åringen dømt til å betale totalt 800 000 kroner i oppreisningserstatning til de etterlatte, altså til Falck Danielsens samboer, mor, sønn og datter. Dette var også i tråd med påstanden til bistandsadvokatene.

Etter å ha fått opplest dommen tok 48-åringen betekningstid. Ankefristen går ut om to uker.

LES OGSÅ: Fant klær med blodflekker forenelig med kraftig vold

LES OGSÅ: Hevder avkuttet finger var «drapssuvenir»

Døde av forblødning

Ifølge gjerningsbeskrivelsen i tiltalen skal 48-åringen natt til 16. januar i år ha hogget og stukket Falck Danielsen med et skarpt redskap i hodet og halsen, trolig en øks. Hun ble blant annet påført kraniebrudd og brudd i venstre kragebein samt stikk- eller skjæresår på begge sidene av halsen. Kvinnen døde av forblødning.

Da mannen under rettssakens første dag ble spurt om han erkjente straffskyld for drap, svarte 48-åringen at han ikke visste.

På det nevnte tiltalepunktet som gikk på likskjending, nektet 48-åringen straffskyld.

Etter drapet fraktet 48-åringen avdøde Falck Danielsen til Marinen hvor hun ble dumpet i elva. Dette gjorde han sammen med sin daværende samboer (35), som tidligere var drapssiktet i saken. Saken mot henne ble henlagt i sommer.

LES OGSÅ: – Satt på avdøde da de fraktet henne

- Ikke bevist

35-åringen er rullestolbruker, og det var hennes el-rullestol som ble brukt til å kjøre liket gjennom Trondheim sentrum og til Marinen. I løpet at straffesaken har mange av spørsmålene fra aktor, forsvarer og dommerne vært knyttet til kvinnens rolle drapsnatten.

I dommen går det frem at retten mener at både tiltalte og hans daværende samboer var tilstede på soverommet da drapet ble begått. Det vises til vitnemålet politioverbetjent Geir Hansen ga under rettssaken om blodspor, som retten i praksis mener innebærer at de to «ikke var mer enn ca en meter fra Danielsen da hun ble drept».

Kvinnen selv hevdet imidlertid at hun sto og vasket en hund på badet da drapet skjedde, dette ser retten bort fra.

Tingretten påpeker at de ikke skal ta stilling til om 35-åringen hadde noen rolle utover at hun var til stede på soverommet da drapet ble begått. «Hennes tilstedeværelse gjør likevel at det ikke er bevist utenfor en hver rimelig tvil at NN (navnet på tiltalte journ.anm.) utøvde volden alene». Dette er imidlertid uten betydning for 48-åringens straffeansvar i saken, mener retten. De finner det bevist at «volden som forvoldte Falck Danielsens død i det minste ble utført som et bevisst samvirke», heter det i dommen.

- Innrømmelse

Førstestatsadvokaten viste i sin prosedyre til en rekke tekniske bevis som han mener knytter 48-åringen til drapet. Han viste også til en angivelig tilståelse som den tiltalte skal ha kommet med på drapsnatten til en 40-åring, som var i leiligheten.

- Tvilen forsvinner når et vitne gjenforteller en tilståelse fra tiltalte, sa Soknes på siste dag av straffesaken.

«NN (navnet på tiltalte journ.anm.) fortalte meg at de hadde gjort det, men at han bare hadde gjort det han hadde fått beskjed om», sa 40-åringen i politiavhøret, som ble avspilt i retten.

Sør-Trøndelag tingrett kaller dette en innrømmelse, og mener at det virker som om motivet for drapshandlingen er å finne i relasjonen mellom Falck Danielsen, den tiltalte 48-åringen og hans daværende samboer.

Advokat Sigrun Dybvad, bistandsadvokat for Falck Danielsens mor, voksne sønn og mindreårige datter, har følgende kommentar på vegne av klientene etter dommen.

- De forstår at dette er en riktig dom, men når man har mistet en mor og datter, så føles 14 års fengsel som lite, sier Dybvad.

Hvilket eller hvilke drapsvåpen som ble brukt under drapet er ikke identifisert, men er uten betydning for bevisvurderingen, mener retten.

Vibeche Sofie Falck Danielsen ble drept natt til 16. januar i år i Kjøpmannsgata. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Vibeche Sofie Falck Danielsen ble drept natt til 16. januar i år i Kjøpmannsgata.  Foto: Morten Antonsen

Vibeche-drapet
 • På morgenen torsdag 16. januar fikk politiet en bekymringsmelding om en skadet person i en leilighet i Kjøpmannsgata i Trondheim.
 • Det ble satt i gang en leteaksjon etter Vibeche Sofie Falck Danielsen (48). Etter fem dager ble hun funnet død i Nidelva.
 • Ifølge tiltalen skal 48-åringen ha hogget og stukket Falck Danielsen flere ganger i hodet og halsen med et skarpt redskap, formentlig en øks.
 • Etter at Falck Danielsen ble drept ble hun kjørt med en elektrisk rullestol gjennom Trondheim sentrum, og dumpet i Nidelva.
 • 48-åringen, som var tiltalt i saken, ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap og likskjendig. Han har anket dommen.
På forsiden nå