Elever tatt med HB på skoletur

Da trondheimsskolen var på skidag denne uka var det en av elevene som hadde med mer enn sjokolade og appelsin i sekken. Flere smakte på heimebrenten fra ungdomsskoleeleven.

Saken oppdateres.

- En elev på ungdomstrinnet hadde med alkohol på en vinteraktivitetsdag, og flere andre smakte, forteller en rektor på en trondheimsskole.

Det var på en aktivitetsdag denne uka at en voksen som deltok oppdaget at flere av elevene smakte alkohol. Rektor ønsker ikke å gå ut med hvilken type alkohol det dreier seg om, men leder for FAU bekrefter at eleven hadde hatt med heimebrent på aktivitetsdagen.

– Det som sjokkerer meg mest i denne saken er egentlig at så unge ungdommer får tak i heimert overhode, sier en opprørt FAU-leder.

Han mener også at selv om elvene er unge burde de ha tenkt selv og forstått at det er helt uakseptabelt å ta med alkohol på et slikt arrangement.

– Vi er veldig fornøyd med informasjonene vi har fått fra rektor, og er trygge på at hun reagerer på den riktige måten, sier FAU-lederen.

FAU ble informert under et møte med rektor samme dag som aktivitetsdagen ble organisert.

– Vi har så langt ingen forutsetning for å si om elevene var berusede eller ikke, sier rektor.

Skolen ser nå svært alvorlig på hendelsen, og rektor har selv snakket med elevgruppen om det som skjedde på skidagen.

– Elevene selv har også rett til å forklare seg i denne saken. Vi har tatt en skikkelig gjennomgang på den, sier rektor.

Hendelsen vil få klare konsekvenser for elevene som var involvert, og skolen har informert foreldrene.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende på skolen mens jeg har vært rektor, men jeg har hørt om lignende episoder på andre skoler, sier rektor.

På forsiden nå