Ni av ti slutter å slå etter behandling

Siden 1998 har Brøset kompetansesenter drevet et behandlings- og forskningsprosjekt for menn som bruker vold mot familiemedlemmer.

Resultatene er så gode at Sosial- og helsedirektoratet nå vil at modellen skal brukes over hele landet.