Helseminister Bent Høie (H) gir 16 mill. til pilotprosjekt:

Sendte statssekretær på spionreise til St. Olav før han bestemte seg

På St. Olavs Hospital skal de nå etablere et pilotprosjekt, som har til hensikt å styrke tilbudet til pasienter med langvarig smerte- og utmattelsestilstander.

Bent Høie var på St. Olav i dag der han fortalte om de 16 millionene som St. Olav er tildelt for å etablere dette pilotprosjetet. Her er han sammen med kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet Alexandra R. Tufteland og Yngve Brox, Høyres gruppeleder i bystyret i Trondheim.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

I statsbudsjettet for i år ble det bevilget 20 millioner kroner for å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander, gjennom tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre.

I den forbindelse har Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital fått i oppdrag å etablere et pilotprosjekt. De er tildelt 16 millioner av disse kronene.

- Dette dreier seg om store pasientgrupper, som ofte opplever møtet med helsetjenesten som en tilleggsbelastning, sa helseminister Bent Høie (H) da han var på besøk på St. Olavs Hosiptal tirsdag.

- Mister troen på å få hjelp

Helseministeren er av den oppfatning av at denne pasientgruppen opplever at de kan bli kasteballer i systemet mellom fastlege, poliklinikker og spesialisthelsetjenesten.

- De opplever at at de mister troen på å få hjelp, mener Høie.

Han ønsker derfor at disse pasientene skal bli møtt på en bedre måte, og at de føler at de blir tatt på alvor.

Dette pilotprosjektet har altså som mål å se på hvordan denne pasientgruppen kan bli bedre ivaretatt. Prosjektet skal skje i samarbeid med de andre helseforetakene og aktuelle fagmiljøer og med aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner.

Har store forventninger

Grunnen til at St. Olavs Hospital har fått oppdraget om å etablere dette pilotprosjektet er at Høie mener da allerede har god kompetanse på dette området.

- Jeg sendte en statssekretær på spionreise til dere for å se om dette var rett plass å ha pilotprosjektet. Statssekretæren var fornøyd og sa at det var her det måtte plasseres, avslørte Høie under hans besøk på St. Olav tirsdag.

- Jeg har store forventninger og er overbevist om at vi har valgt rett sted, la han til kort tid etterpå.

Fire mill. til Bergen

De øvrige fire millionene som er satt av til å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander er det Helse Vest som får.

Haukeland sykehus har i dag en tverrfaglig utredningsenhet for de som er aller verst rammet av smerter i kjeveområdet.

Det er dette prosjektet som får disse fire millionene.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå