Utesteder i Trondheim skjenker oftere til fulle kvinner

Synlig berusede damer får lettere alkoholservering enn menn i samme tilstand.

Saken oppdateres.

Det viser en undersøkelse som er gjort på oppdrag fra forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

I løpet av flere år har skuespillere spilt fulle på utesteder i Oslo, Bergen og Trondheim. Det har gitt forskerne et resultat for å si noe byenes tiltak mot overskjenking. Det skriver Sirus på sine egne nettsider.

LES MER: Står i fare for å miste skjenkebevilling etter privatfest

95 prosent overskjenking

Den første byturen med skuespillere ble gjennomført allerede i i 2004 i Trondheim. Skuespillerne har gjort 425 forsøk på kjøp av alkohol mens de var synlig beruset. Alkohol ble servert av ansatte ved utestedene i 82 prosent av tilfellene.

Etter alkoholloven skulle de ha blitt nektet servering og utvist fra skjenkestedet.

Dersom skuespilleren var en kvinne og det var høy score på forskernes indikatorer (dunkel belysning, høy musikk og høyt beruselsesnivå blant gjestene), var det overskjenking i hele 95 prosent av tilfellene.

Hos utestedene hvor det var bedre belysning, lavere musikkvolum og lavere promille blant de andre gjestene, samt at kjøperen av alkoholen var en mann, ble det servert alkohol i 67 prosent av kjøpsforsøkene.

LES MER: KrF mener «godværsbevilling» er unødvendig

Kvinner fikk oftere servering

Ifølge Sirus gikk skuespillerne alltid ut i par hvor bare den ene spilte beruset, for å forsterke bildet av beruselsesgraden.

Mens kvinnene fikk servering i 88 prosent av tilfellene, fikk mennene alkohol i 77 prosent av kjøpsforsøkene.

- Vi har et større datamateriale enn mange lignende studier, noe som gjør det lettere å studere de ulike faktorenes betydning, sier Kristin Buvik, stipendiat ved Sirus i pressemeldingen.

Skuespillernes evne til å fremstå som synlig påvirket ble i forkant evaluert av et ekspertpanel av politi, skjenkekontrollører og spesialrådgivere. I tillegg ble en tredjedel av kjøpsforsøkene observert av forskere.

LES MER: Ungdom tror de kan være fulle og fremdeles få kjøpe alkohol

- Daglige ledere og eiere har ansvar

- Ett av de viktigste funnene våre, er at selv under optimale forhold, med lite gjester, god belysning og lav musikk, endte tre av fire testkjøp med servering, sier Buvik.

En stor del av overskjenkingen kan forklares med den norske drikkekulturen, og som bartenderne selv gjerne er en del av.

- Når det er 50 gjester foran baren, høy musikk og lite lys, samtidig som målet er å tjene mest mulig penger, er det heller ikke lagt til rette for å gjøre så grundige vurderinger. Her ligger ansvaret på daglige ledere og eiere, sier forskeren.

På forsiden nå