Røe Isaksen skryter av NTNU-fusjonen

Om de ansatte fortviler, er i alle fall Kunnskapsministeren fornøyd med NTNU-styrets fusjonsvedtak.

  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som har sendt høyskole- og universitetssektoren ut på den store partnerjakten.

Han mener at NTNUs omstridte fusjonsvedtak er et smart trekk. I en epost til adressa.no skriver ministeren:

- Styret ved NTNU har gjort et fremtidsrettet vedtak som vil bidra til høyere kvalitet i utdanning og forskning, også ved NTNU. Styret har valgt å ta ansvar utover sin egen institusjon, samtidig som jeg legger til grunn at styret også har lagt betydelig vekt på hva som vil gagne NTNU på lang sikt.

Les også: NTNU blir kjempeuniversitet

- Motstand påregnelig

At motstanden blant de ansatte var stor, virker ikke å overraske Røe Isaksen, men han vedgår at det ville vært enklere om et enstemmig styre sto bak.

- Det ikke første gang en sammenslåing i UH-sektoren er vedtatt med betydelig skepsis fra ansattes representanter. Da Universitetet i Tromsø slo seg sammen med Høgskolen i Finnmark, skjedde det mot ansattes stemmer ved UiT. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ble opprettet med betydelig skepsis fra ansatte ved Norges veterinærhøgskole. NTNU ble selv opprettet under protester fra fremtredende ansatte. I alle tre tilfeller er sammenslåingene blitt vellykket.

Les også: Fusjon uten begeistring

Drivkraft for andre fusjoner

Ministeren forventer at ledelsen ved NTNU fortsetter den åpne og inkluderende prosessen som har ført frem til styrevedtaket. Han understreker at Høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik alle hadde pekt ut NTNU som sitt førstevalg.

- Dernest er det selvsagt viktig at vedtaket føyer seg i rekken av institusjoner som nå har valgt å benytte anledningen. Det bidrar til momentum i denne prosessen, skriver Kunnskapsministeren.

Det er ventet en stortingsmelding om ny struktur i universitets- og høgskolesektoren før påske.

Les også: NTNU vedtok fusjon med de tre høyskolene

På forsiden nå